HemNordlo förvärvar Acon AB

Dela i sociala medier

Nordlo förvärvar Acon AB

Nordlo, en ledande Nordisk IT- och digitaliseringspartner, förvärvar Acon AB med verksamhet i Lycksele och Umeå. I och med förvärvet stärker Nordlo positionen på den nordiska IT-marknaden.  

– Förvärvet av Acon ökar vår kompetens inom främst handel och tillverkande industri där Acon har ett djupt och brett branschspecifikt kunnande som byggts upp och förfinats under många år. Bolaget har även en mycket imponerande kundlista och en kultur som stämmer väl överens med Nordlos, säger Fredrik Almén, koncernchef Nordlo. 

Acon, IT-driftsleverantören som grundades 2001, har haft stark tillväxt och flera år i rad vunnit utmärkelsen Superföretag av Veckans Affärer. Bolaget har idag 54 anställda på två orter och över 200 kunder över hela landet inom bland annat handel, Saas och tillverkande industri. Acons erbjudande som är centrerat kring IT-drift till fast pris matchar väl med Nordlos erbjudande inom digitalisering för vardag och framtid.  

– Acon delar Nordlos värderingar om att vara nära kunderna, agera med hjärtat och att vara en flexibel och kompetent digitaliseringspartner. Detta kommer gynna både befintliga och nya kunder inom båda bolagen framöver, säger Fredrik Almén.  

Acon leds idag av VD Johan Bålhammar som i och med transaktionen också blir delägare i Nordlo - i linje med Nordlos strategi att medarbetare bjuds in att bli delägare i koncernen.  

– Som en del av Nordlo kommer vi bli en ännu starkare aktör med bättre geografisk närvaro och bredare kompetens. Våra medarbetare får även en ökad möjlighet att utvecklas vilket är en viktig värdering som vi delar med Nordlo. Vi har genom åren stöttat våra kunder att nå deras fulla digitala potential genom ett nära partnerskap. Tillsammans med Nordlo fortsätter vi utveckla kunderna med större möjligheter och ett starkare erbjudande, säger Johan Bålhammar, VD på Acon  

Johannes Jaxow, en av Acons ägare, är nöjd med att de funnit ett nytt hem för Acon där bolaget ges stora möjligheter att fortsätta utvecklas.  

– Bolaget bildades för 20 år sedan och en av framgångsfaktorerna har varit entreprenörsbakgrunden präglad av nära relationer, strategiska beslut och en stark vilja att alltid fortsätta utvecklas. Det här blir nästa kapitel för bolaget och den resan gör vi tillsammans med Nordlo. Dessutom kommer Acons kompetenta medarbetare att bli en del av ett större sammanhang med möjlighet till delägarskap i koncernen, säger Johannes Jaxow. 

Förvärvet av Acon innebär att Nordlo växer till ca 740 medarbetare med kontor på 41 orter i Sverige och Norge. 

Vill du veta mer – kontakta:  
Fredrik Almén, koncernchef Nordlo, +46 70 333 15 59, fredrik.almen@nordlo.com   
Johan Bålhammar, vd Acon, +46 70 432 49 93, johan.balhammar@acon.se

Om Nordlo:  
IT-företaget Nordlo bildades 2018 genom en sammanslagning av Zetup, Office IT-Partner, Dicom och norska IT total. Sedan 2019 har flera bolag förvärvats in i koncernen. Med fokus på rådgivning och lokal förankring har Nordlo positionerat sig som en stark nordisk utmanare inom molntjänster, infrastruktur och digitalisering för såväl nationella som internationella organisationer. Nordlo har 740 medarbetare på 41 orter i Sverige och Norge, samt en årsomsättning på 1,4 miljarder. Läs mer om Nordlo. 

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare