Cookiepolicy

Cookies på vår hemsida och i våra nyhetsbrev

Cookies och liknande teknik (“cookies”) används när du besöker https://nordlo.com eller tar emot våra nyhetsbrev. Med ”cookies” menar vi alla de cookies, pixlar och liknande spårningstekniker som ger oss information om din enhet och lagrar information på din enhet. Vi på Nordlo Group AB (”Nordlo”, “vi” eller “oss”) är ansvariga för användningen av cookies på vår hemsida och i våra nyhetsbrev.

Vi bryr oss om din integritet och vill att du ska känna dig trygg när du använder vår hemsida eller tar emot våra nyhetsbrev. När vi använder cookies har du vissa rättigheter. Det här betyder att du, till exempel, har rätt att återkalla ditt samtycke och rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Du får gärna kontakta oss om du har några frågor om vår cookieanvändning, vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter.

Sammanfattningsvis – hur använder vi cookies?

 • för hemsidans funktionalitet, och

 • för att komma ihåg dina val och anpassa hemsidan så att den passar dig.

Om du samtycker använder vi även cookies för att:

 • analysera hur hemsidan används,
 • visa dig relevant marknadsföring, t.ex. på Facebook, och
 • förbättra våra nyhetsbrev.

Om du trycker på länkarna hittar du mer detaljerad information om vår användning av cookies.

Nedan kan du läsa mer om vår användning av cookies

 1. Din integritet är viktig för oss
 2. Du kan undvika cookies
 3. Nordlo Group AB ansvarar för användningen av cookies
 4. Du har rätt att klaga
 5. Tredjepartstjänster
 6. Cookies som vi använder om du samtycker
 7. Cookies som är nödvändiga för att du ska kunna använda hemsidan

 

Din integritet är viktig för oss

För att skydda din integritet har vi vidtagit åtgärder för att undvika att identifiera dig som använder vår hemsida eller tar emot vårt nyhetsbrev. Till exempel använder vi endast en krypterad version av din IP-adress. På så sätt är det i princip omöjligt för oss att spåra vem du är. När vi behandlar uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som individ informerar vi om det i vår integritetspolicy som du kan finna här.

Vissa cookies (s.k. ”permanenta cookies”) kommer att fortsätta lagras i din webbläsare även efter att du har besökt vår hemsida eller öppnat vårt nyhetsbrev medan andra cookies (s.k. ”temporära cookies” eller ”session cookies”) endast lagras tillfälligt i din dators minne. Vi begränsar lagringsperioden så mycket som möjligt och använder session cookies när det är möjligt. Hur länge respektive cookie lagras beskrivs i tabellerna nedan.

Du kan undvika cookies

 • Genom inställningar i din webbläsare kan du blockera vissa typer av cookies. I så fall nekar din webbläsare automatiskt lagring av dessa cookies eller informerar dig varje gång en server begär att få lagra en cookie.
 • Du kan välja att inte samtycka till att vi använder vissa typer av cookies. 
 • Om du väljer att ge ditt samtycke kan du naturligtvis när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på privacy@nordlo.com. Sådant återkallande har effekt på tidsperioden därefter.
 • Efter ditt besök kan du granska och radera de permanenta cookies som har lagrats på din webbläsare. För att hjälpa dig göra detta har vi angett namnet på respektive cookie i tabellerna nedanför.

Du kan radera cookies i din webbläsare. Om du blockerar eller raderar nödvändiga cookies kommer hemsidan inte att fungera som tänkt och du kommer inte kunna använda hemsidans alla funktioner. Nedan har vi förklarat vad som händer om du blockerar eller raderar sådana cookies. Vi kommer också att beskriva vilka cookies som är nödvändiga för hemsidans funktionalitet i tabellerna nedan.

Nordlo Group AB ansvarar för användningen av cookies 

Nordlo Group AB med svenskt organisationsnummer 559153-5561 ansvarar för användningen av cookies på hemsidan och i våra nyhetsbrev. Om du har några frågor angående vår användning av cookies är du välkommen att kontakta oss på privacy@nordlo.com eller genom att skicka ett brev till Hälsingegatan 40, 113 43 Stockholm.

Du har rätt att klaga

Om du vill klaga på vår användning av cookies kan du kontakta tillsynsmyndigheten.

 

Tredjepartstjänster

Vi använder cookies från Google, Facebook, LinkedIn, Funnelbud, Leadfeeder, InZynk, Lime och andra leverantörer. Några av dessa tredje parter kommer att använda den insamlade informationen för sina egna ändamål. I tabellerna nedan har vi angett alla tredje parter vi använder och länkat till var du kan få mer information om deras användning av cookies.

Användningen av tredjepartstjänster innebär att dina personuppgifter riskerar att överföras utanför EU/EES i vissa fall. I vår integritetspolicy förklarar vi vad det innebär att informationen överförs utanför EU/EES.

Följande cookies används endast om du har samtyckt, d.v.s. de är inte nödvändiga för att du ska kunna använda hemsidan eller få våra nyhetsbrev. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Denna cookiepolicy antogs av oss den 2022-06-08