Kom närmare
hållbar och
ansvarsfull IT

Vi tar ansvar hela vägen

Samtidigt som vi växer och utvecklar våra kundrelationer på den nordiska marknaden växlar vi upp vårt arbete för en mer ansvarsfull teknik, ett bättre samhälle och en grönare omvärld. IT-branschen står liksom samhället i stort inför utmaningen att uppnå de globala målen och lyckas i omställningen till cirkulär ekonomi. 

Vi vet att möjligheten att göra positiva avtryck kan börja i en hållbar IT-miljö och därför vill vi hjälpa våra kunder att göra hållbara val.

Läs mer om hur vi hur vi hjälper organisationer på deras resa, arbetar för att ge tillbaka till det samhälle vi verkar inom och jobbar för att våra kunder och medarbetare ska bli nöjdast i branschen.

Nordlos hållbarhetsredovisning

Hållbar digitalisering med Nordlo

Guide: Kom närmare
den hållbara förändringen

Vår digitala basinfrastruktur spelar en fundamental roll i såväl vår egen verksamhet, vårt samhälle som i en alltmer digital ekonomi. Nu måste vi fortsätta att göra det hållbart. För oss inom IT handlar det mycket om att arbeta med den nya teknikens möjligheter

I samarbete med Radar har vi tagit fram en guide om hur man kan arbeta mer hållbart med sin IT och med trendspaningar för framtiden.

Ladda ned guide: Kom närmare den hållbara förändringen

 

More is more 

På Nordlo vet vi att mångfald av alla de slag stärker hela vår organisation. Vi vet att fler perspektiv bidrar till bättre beslut och stärker vår innovationskraft. Därför arbetar vi aktivt för jämlikhet, inkludering och mångfald inom hela koncernen. Nordlo More är vårt koncerngemensamma initiativ för att driva de här frågorna och medvetandegöra arbetet för alla medarbetare. 

Läs mer om våra medarbetare

Varför är det viktigt med hållbara datacenter? 

Idag finns det runt nio miljoner datacenter som står för ca. 2% av all koldioxidutsläpp och ca. 3% av all energianvändning i hela världen, vilket är mer än hela flygindustrin. I takt med att vi digitaliserar mera kommer även energianvändningen att öka. Därför blir det otroligt viktigt att aktivt välja hållbara datacenter för sin IT-drift.

För om vi vill skapa ett mer hållbart samhälle krävs det också att våra datacenter är energieffektiva och miljövänliga. 

Läs vår blogg om hållbara datacenter

Nordlos hållbarhetsarbete - för att utveckla och stärka samhället

Vi vet att möjligheten att göra positiva avtryck kan börja i en hållbar IT-miljö och därför vill vi hjälpa våra kunder att göra hållbara val. Därför strävar vi efter att erbjuda och använda tjänster och produkter med så liten miljöbelastning som möjligt. Och genom att stötta organisationer som hjälper utsatta barn och vuxna vill vi även ge tillbaka till det samhälle vi verkar inom, men också genom att hjälpa unga in i arbetslivet och arbeta för en större jämställdhet i branschen.

I vår hållbarhetsredovisning beskriver vi hur vi hjälper organisationer på deras resa, och hur vi arbetar för att våra kunder och medarbetare ska bli nöjdast i branschen. 

  Nordlos hållbarhetsredovisning 2020

Nordlo stöttar - för en ljusare framtid

Vi tror på att vägen mot en hållbar vardag är mångt mycket mer än säker och energieffektiv IT-drift. Därför arbetar vi med icke vinstdrivande projekt och aktiviteter för att stötta organisationer som vi tror hjälper vårt samhället till att bli en bättre plats. En del välgörenhetsprojekt är långsiktiga medan andra görs som punktinsatser. Här är några av de många organisationer som Nordlo stöttar. 

”Hållbarhet för
Nordlo handlar om
att hjälpa kunderna
att göra hållbara val
i stort som smått”

 

Vill du veta mer om hur Nordlo arbetar med hållbarhet? 

Vill du komma i kontakt med oss för att diskutera hur Nordlo kan hjälpa din verksamhet med en mer hållbarar IT? Eller kanske har frågor om våra interna satsningar?

Hör av dig till oss via kontaktformuläret så återkommer vi till dig.