Om Nordlo Group

Nordlo är en av Nordens ledande aktörer inom moln och infrastruktur. Vi erbjuder skalbara driftlösningar, managerade tjänster och full outsourcing av IT- och digitaliseringstjänster till företag och offentliga verksamheter. Genom nära samarbete och med ansvarsfulla val av innovativ teknik hjälper vi våra kunder att stärka sin konkurrenskraft och driva digitaliseringen framåt.

Nordlo omsätter 2,1 miljarder SEK, har ca 900 anställda på orter över hela Sverige och stora delar av Norge.

900 medarbetare

Vi finns över hela Sverige och stora delar av Norge. Vi växer stadigt organiskt och via nya förvärv.

43 kontor

Det är tack vare många kontor och engagerade medarbetare som vi kommer nära kundens verksamhet.

2,1 miljarder

Idag omsätter Nordlo 2,1 miljarder SEK och ambitionen är att bli dubbelt så stora inom två år.

15 bolag bildar Nordlo

Före detta svenska Acon, Dicom, Insignis, Interlan, Netcomp, Office IT-Partner, Zetup och norska Appex Operations, Fana Data, iSky, IT total, Lerøen Datapartner, Netsense, Nisec och SSC Networks har blivit Nordlo.

Nordisk närvaro, lokala rötter

Med närhet till våra kunder levererar vi rätt IT-stöd för verksamheten och erbjuder ett helhetsansvar för IT och digitalisering. Vi förstår att våra kunder behöver en partner som är rätt för dem, därför har vi en decentraliserad organisation med korta beslutsvägar och med enheter som är anpassade för olika typer av leveranser.

Gemensamt för alla våra enheter är att vi levererar hållbara IT-lösningar som är anpassade till kundens behov; allt från outsourcing till stora bolag och myndigheter till specialiserade IT-lösningar för mindre bolag. Med lokal närvaro och engagemang levererar vi IT-tjänster som förenklar vardagen och rustar inför framtiden!

Kom närmare digital harmoni och innovation som gör skillnad
I vår organisation finns det en tydlig röd tråd som går att sammanfattas som närhet. Vi vill jobba nära våra kunder och finnas nära dem, även när de är internationella. Vi vill agera lokalt, bygga nära relationer och förstå kundernas verksamheter på djupet. Dessutom arbetar vi hela tiden för att sätta våra lösningar i en mänsklig kontext, för att minska avståndet mellan teknik och användare. Vår strävan och vilja är att aldrig vara nöjda, att ständigt förbättra, utmana och förändra.

Affärsmodell

Kontoren i spetsen och koncernen som stöd
Vår styrmodell symboliseras med en pil. Pilen ska illustrera kontorens och koncernens roll i vår organisation. Kontoren har den viktigaste rollen i att driva affären. Mandaten är decentraliserade vilket betyder att besluten fattas lokalt - i pilens spets. I andra änden av pilen, längst bak, finns en liten stab som hjälper till att koordinera och samordna koncernövergripande initiativ. Varumärket och finansiell konsolidering är två sådana exempel. Förvärv är ett annat exempel.

Ett Nordlo
Även om vi har något olika kundmålgrupper och fokusområden mellan affärsområden och lokala enheter är vi fortfarande ett Nordlo. Tillsammans är vi ett Nordlo som är på en gemensam resa, med gemensamma värderingar och ett gemensamt varumärke.

Nära kunden och nära dig
Vår styrmodell ska gynna en hög grad av entreprenörskap för att säkerställa att vi fångar upp kundens behov på den lokala marknaden. Affären ska drivas av våra affärsområden, Regional Sweden, Region Norway och National Sweden, och koordineras inom respektive affärsområde medan utvalda nyckelprocesser koordineras på koncernnivå

Historik

  • Den 28 juni 2018 köper investmentbolaget FSN Capital upp de svenska företagen Office IT-Partner, Zetup och Dicom.
  • Den nya koncernen lanserar det nya varumärket Nordlo den 6 maj 2019.
  • År 2019 förvärvas norska IT-Total och svenska Netcomp.
  • År 2020 förvärvas de norska företagen Lerøen datapartner, Nisec och Appex Operations samt det svenska företaget Insignis IT.
  • År 2021 förvärvas det svenska företaget Acon och blir en del av Nordlo koncernen.
  • År 2022 förvärvas det svenska företaget Interlan och det norska företaget Fana Data.
  • År 2023 förvärvas de norska företagen iSky, Netsense och SSC Networks och blir en del av Nordlo koncernen.