HemIT-tjänsterSäkerhet

Säkerhet

Under de senaste åren har IT-intrången mot företag ökat och attackerna blir alltmer sofistikerade och svårupptäckta. Genom att investera i er säkerhet upptäcker ni hot i tid och minimerar riskerna för avbrott och förlust av data.

Vi erbjuder IT-säkerhetstjänster som inkluderar implementering av tekniklösningar, utbildningar och processer för verksamhetsanpassade skydd mot externa hot. Tillsammans skapar vi en trygg grund för er verksamhet.

Varför Nordlo

Kom närmare
digital harmoni

Vi vill vara nära våra kunder. Därför ser vi till att lära känna din verksamhet på djupet. Med våra lösningar anpassade efter dig och dina medarbetare minskar avståndet mellan teknik och användare, och låter er fokusera på mer värdeskapande uppgifter.

Nära samarbete

För dig som kund är Nordlo en partner som alltid finns nära. Vi förstår din verksamhet och bygger vår leverans på nära samarbete och hög service.

Hållbarhet i fokus

Vi vägleder dig mot hållbara digitala lösningar som utvecklar din organisation och tar ansvar för samhället.

Ansvar för helheten

Genom att lämna över hela eller delar av er IT till oss skapar vi lösningar anpassade efter ditt företags unika behov så du kan fokusera på annat.

Vi driver förändring

Vi arbetar för ett långsiktigt partnerskap där vi tillsammans förbättrar, utmanar och utvecklar nya vägar som driver din verksamhet framåt.

Vill du veta mer om säkerhet och riskhantering?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet och medarbetare att arbeta säkrare och sätta rätt grund för en trygg IT-miljö.

Skapa en trygg och säker verksamhet med Nordlos
IT-säkerhetstjänster

Hos oss finns omfattande IT-säkerhetstjänster, som täcker in hela NIST-ramverket, för att skydda ert företags viktigaste tillgångar - era data och information. Våra experter hjälper er att skapa riktlinjer för incidenthantering och se till att era processer är säkra.

Vi tar ett helhetsgrepp om er IT-säkerhet för att förebygga och skydda er verksamhet samt upptäcka, hantera och återställa om en incident skulle ske. 

  • Identifiera och förebygga. Låt oss upprätta ett förebyggande skydd mot säkerhetshot. Detta genom bl.a. säkerhetsanalyser, penetrationstester, utbildningar och upprättande av IT-policy.
  • Skydda. Stärk er säkerhet med skydd mot intrång, spam, phishing och ransomware bl.a. genom kontroll av access, brandväggar och antivirusskydd. Vi erbjuder även mer avancerade MSSP-tjänster som DDoS-skydd och endpointskydd.
  • Upptäcka och hantera. Vi använder oss av övervakning, logg management/SIEM och SOC-tjänster för att upptäcka hot i tid. Om en incident skulle ske ser vi till att begränsa skadan.
  • Återställa. Våra tjänster inom backup och restore samt erfarenhet att upprätta disaster recovery och Business Continuity planer gör att din verksamhet snabbt kommer i gång igen om en incident skulle inträffa.

Vi hjälper er att skapa en stark säkerhetskultur för era medarbetare

En stark säkerhetskultur är A och O för en trygg verksamhet, och det är viktigt att utbilda medarbetarna för att skapa en sådan kultur.

Vi kan stötta er med regelbundna utbildningstillfällen och simulerade attacker som stärker medvetenheten hos era medarbetare. Det är ett effektivt, lärorikt och användarvänligt sätt att sprida kunskap om de senaste cyberhoten samtidigt som ni i ledningen får en bra bild över säkerhetsnivån hos era medarbetare.

Trygghet med användaren i första hand

Med oss kan ni lita på att ni har en trygg partner vid er sida. Vi sätter alltid användaren i första hand och skapar lösningar med rätt förutsättningar för att säkra era digitala tillgångar.

Marknadsledande teknologi​. Med marknadsledande teknologi skapar vi lösningar anpassade utifrån era unika förutsättningar och behov. ​

Morgondagens lösningar​. Säkerhet är en grundsten i vår helhetsleverans vilket innebär att vi har väl inarbetade processer och kan hantera morgondagens utmaningar med proaktiva lösningar. ​

Experter nära till hands. Våra experter finns alltid nära till hands och analyserar potentiella hot. Du som kund kan få råd och hjälp när väl det behövs – dygnet runt, året om. ​

Kontinuerlig förbättring​. Vi drivs av att hela tiden förbättra och utifrån insamlade data och analys ger vi dig konkreta förbättringsförslag för att minimera era risker.  ​

Relaterat innehåll

BLOGG

Därför är IT-säkerhet en ledningsfråga

Säkerhetsfrågor behöver prioriteras och förstås av hela verksamheten och inte minst behöver det bli en ledningsfråga.

RAPPORT

Cybersäkerhetsrapporten

Ta del av aktuella insikter och framtidsspaningar om digitala innovationer och lösningar som kan tillämpas direkt i din verksamhet.

KUNDCASE

Månadsvisa säkerhetsanalyser för Karlshamns Hamn

Med hög säkerhetsklassning och krav på hög driftsäkerhet behöver Karlshamns hamn en modern IT-infrastruktur.

INTERVJU

Hitta rätt balans mellan risk och innovation

Intervju om balansen mellan säkerhet och innovation, utan att bromsa utvecklingen med Magnus Blomberg, teknisk chef på Nordlo.

Vill du komma i kontakt?

Vi älskar kunddialoger och utmaningar. Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Om du redan är kund och behöver support, kontakta din Nordlo-leverantör här: support.

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare