Vårt hållbarhetsarbete - för att utveckla och stärka samhället

Positiva avtryck kan börja i en hållbar IT-miljö

Vårt hållbarhetsarbete går i linje med Globala målen för hållbar utveckling och är ett systematiskt arbetssätt, där vi utifrån input från omvärlden, ägarintressenter, medarbetare, kunder och samarbetspartners utvärderar de viktigaste områdena att fokusera på, för kontinuerlig förbättring.

För vi vet att möjligheten att göra positiva avtryck kan börja i en hållbar IT-miljö. Därför strävar vi efter att hjälpa våra kunder att göra hållbara val, genom att erbjuda och använda tjänster och produkter med så liten miljöbelastning som möjligt.

Och genom att stötta organisationer som hjälper utsatta barn och vuxna vill vi även ge tillbaka till det samhälle vi verkar inom, men också genom att hjälpa unga in i arbetslivet och arbeta för en större jämställdhet i branschen. I vår hållbarhetsredovisning beskriver vi hur vi hjälper organisationer på deras resa och hur vi arbetar för att få de mest engagerade medarbetarna och kunder som är våra ambassadörer.

Nordlos hållbarhetsredovisning

Läs mer om Nordlos hållbarhetsarbete