HemFramtidens detaljhandel blir mer sammanflätad med IT
Framtidens detaljhandel

Dela i sociala medier

Framtidens detaljhandel blir mer sammanflätad med IT

Det gångna året har på ett fundamentalt sätt förändrat vårt sätt att konsumera. Vilket har resulterat i att digitaliseringsgraden inom detaljhandeln behövt öka i mycket högre takt än vad man tidigare hade räknat med.

Många verksamheter såg sin e-handel skjuta i höjden under 2020 och i slutet av förra året hade majoriteten av alla svenskar (85 procent) klickat hem något via nätet. Verksamheter mer eller mindre tvingas till en ökad digitaliseringsgrad för att överleva och de verksamheter som redan implementerat en gedigen IT-infrastruktur har ett enormt försprång.

När allt mer handel sker online och de fysiska butikerna får en förändrad roll blir det primära att förmedla känslor och upplevelser i det fysiska mötet, transaktionen blir sekundär. Vi ser redan idag flertalet butiker som går mot en mer flexibel kassalösning och väljer att ta betalt med hjälp av mobila enheter för att möta kundens behov på ett bättre sätt.

Skapa en sömlös upplevelse med omnikanaler

Med en väl etablerad omnikanalstrategi är syftet att användaren visuellt ska känna igen sig och få samma information oavsett om interaktionen sker online eller fysiskt. För detta krävs ett fungerande samspel mellan de olika kanalerna och systemen som verksamheten använder.  

En omnikanalstrategi ställer betydligt större krav på detaljhandeln, där kundupplevelsen blir det essentiella för att lyckas. För att registrera varje kundmöte till kundens profil, oavsett kanal, krävs ett integrerat system som binder samman produktdata med kunddata. Det blir viktigt att involvera samtliga avdelningar i organisationen för att kunna skapa en helhetsbild och utveckla en strategi som bistår kunden i alla steg och kanaler. Aggregerad data gör att man kan anpassa den personliga köpupplevelsen men det blir även viktigt att ha en kundtjänst med nära och snabb kundkontakt för att säkerställa en lyckad kundupplevelsen. 

Bli mer kostnadseffektiva genom ”click and collect"

En av de större utmaningarna med onlineköp är att kostnaden för leveranserna ofta är väldigt dyra för företagen i fråga. För kunden är det dessutom vanligt att leveransen av varorna upplevs som besvärlig då man behöver befinna sig på en viss plats en viss tid. En metod som blir allt vanligare, och som för många kunder faktiskt redan ses som en förutsättning, är metoden Click and Collect. Kort beskrivet innebär det att kunden köper en vara online för att sedan hämta den i en fysisk butik eller på ett utlämningsställe.  

Lösningen bygger på att göra hämtningen av varan så enkel som möjligt för kunden. De kan hämta sina varor när de har tid och inköpen blir snabbare och billigare än att få varorna hemlevererade. Ur detaljhandlarens perspektiv är Click and Collect en hållbar och kostnadseffektiv tjänst eftersom den minskar risken för köer i butiken samtidigt som det är billigare än hemleverans. Metoden kan även leda till ökad merförsäljning genom att skapa ytterligare säljmöjligheter när kunden hämtar varorna i butiken.  

Digitala lösningar ställer större krav på säkerhet

På senare tid har vi sett hur allt fler verksamheter inom detaljhandeln utsatts för cyberattacker som orsakat långt större skador än tappade försäljningsvolymer. När verksamheter inom handeln går mot en ökad digitalisering kommer attackytorna att bli fler och större. Våra endpoints blir med utvecklingen viktiga att skydda. Det är med dessa som vi sköter våra verksamhetssystem och kommunikationen med våra kunder. Säkerhetsfrågor kring endpoints är därmed några av de viktigaste frågorna idag och imorgon, särskilt som vi träder in i en framtid där arbete hemifrån blir mer och mer utbrett. 

Säkerhetsmogna organisationer med inarbetade processer och rutiner har långt mycket bättre förutsättningar att minimera hot, ställa om inför nya utmaningar och hantera oundvikliga attacker mer framgångsrikt. Men det proaktiva arbetet behöver pågå kontinuerligt eftersom angriparna hela tiden utvecklas.  

En stabil infrastruktur sätter grunden

De mer avancerade konsumtionsvanorna ställer en allt större press på en fungerande IT som verkar som ryggraden för hela verksamheten. Kundernas höga krav på köpupplevelsen, oavsett om den sker i en butik eller online, kräver samverkande system som underlättar och förenklar det interna arbetet. För att vara fortsatt konkurrenskraftig och möta sina kunders behov blir en flexibel partner med god verksamhetsförståelse som hela tiden analyserar marknaden viktigare än någonsin.

Vi på Nordlo har hjälpt flera av Sveriges största kedjor att ta klivet in i framtiden.  

Vill du veta mer om vilka utmaningar och trender som kommer växa sig allt starkare inom detaljhandeln? Läs vår rapport: Kom närmare framtidens detaljhandel 

Rapport: Kom närmare framtidens detaljhandel