HemVad finns det för risker med molntjänster?

Dela i sociala medier

Vad finns det för risker med molntjänster?

När man övergår till molntjänster öppnas stora möjligheter för verksamheten. Det kan medföra tillgång till innovationskraft, skalbarhet och stora konkurrensfördelar. Men som med alla verksamhetsförändringar finns det såklart en del risker att ta hänsyn till innan man påbörjar flytten. I den här artikeln kan du läsa om tre vanliga risker i övergången till molntjänster, och hur ni förbereder er bäst mot dessa.

Osäkerhet och okunskap om licensmodeller

Många företag upplever inledningsvis utmaningar med att förstå hur kapacitetstjänster kan utnyttjas på bästa sätt och vilket typ av beteende som stimulerar licensmodellen. Majoriteten av de verksamheter som är i störst behov av molnlösningar upplever svårigheter med att beräkna kostnaderna för molntjänster i förväg. Utmaningarna handlar i många fall om att verksamheter binder upp sig på traditionella årsåtaganden när man egentligen borde köpa per minut eller timma och vice versa. Vissa tjänster ligger och rullar månad efter månader när de borde avslutats för länge sedan. Därför blir det viktigt att på förhand fastställa vilka applikationer och lösningar som ska lagras i molnet och därefter estimera en initial kapacitet. 

Säkerhetsarbetet glöms bort

I molnet finns mängder med säkerhetslösningar och säkerhetsapplikationer som ger ett bra skydd för både data samt användare i verksamheten. Körs en del av driften via privata molntjänster är drift liksom säkerheten extra hög eftersom övervakning och säkerhetsrutiner sker på plats i egna datacenter. Däremot är inte molnet fritt från hotaktörer. Ökad digitalisering öppnar som bekant upp för fler attackytor och därför är det viktigt att sköta säkerhetsarbetet parallellt för att undvika eventuella risker som finns i molntjänster.

Prioritera informationsklassificering i säkerhetsarbetet

Innan flytten till molnet görs är det viktigt att genomgå informationsklassificering av er interna data. Informationsklassificering avgör vilket data som ska lagras var beroende på säkerhetsgrad. Detta är viktigt att göra för alla verksamheter, men särskilt viktigt om din verksamhet tyngs av reglering. Därefter behöver data krypteras innan den kan flyttas till molnet. Väl i molnet kan infrastruktur byggas för att upprätthålla säker drift och en rad olika säkerhetslösningar finns att tillgå. Därutöver är andra åtgärder såsom antivirus, backup, patching, multifaktorsautentisering, end-point protection och automatiska uppdateringar säkerhetsåtgärder som är viktiga att komplettera med.

“Att gå från egen drift till att köpa molntjänster är ett stort kliv för många företag, därför kan det vara tryggt att ha en betrodd partner att samarbeta
med genom hela resan”

Den mänskliga faktorn är den största risken i molntjänster

När det kommer till säkerhetsfrågor är den mänskliga faktorn oftast den största risken, vilket kan bero på att interna säkerhetsrutiner saknas. Utöver att implementera de tekniska lösningarna som bevakar systemen och förhindrar cybersäkerhetsattacker är det viktigt att skapa tydliga rutiner och en säkerhetspolicy i anknytning till molnflytten. Säkerhetspolicyn ska bland annat innehålla riktlinjer för vilken data som kan lagras i molnet och under vilka förutsättningar den kan flyttas. Således är det viktigt att kontinuerligt erbjuda medarbetarna utbildning inom säkerhet och medvetenhet.

Sätt en planering för flytten samt integrationen med befintliga system

För att förbereda verksamheten inför övergången till molntjänster är det viktigt med en genomarbetad molnstrategi. En molnstrategi handlar om att se över hur en övergång till molnet påverkar era befintliga system, integrationer, funktioner, lösningar samt medarbetare och kunder. För att ni fullt ut ska kunna nyttja alla fördelar och möjligheter i molnet och undvika eventuella problem krävs därför en tydlig plan.

Minimera risker med molntjänster genom att ta hjälp av en erfaren IT-partner

När en förflyttning till molnet påbörjas har många verksamheter problem med den tekniska omställningen som kan vara komplex att översätta från ett traditionellt synsätt. Att gå från egen drift till att köpa molntjänster är ett stort kliv för många företag, därför kan det vara tryggt att ha en betrodd partner att samarbeta med genom hela resan.

På Nordlo har vi lång erfarenhet av molnlösningar och har hjälpt flera kunder att förflytta hela eller delar av sin IT-miljö till molnet. Vill du ta del av hur tillväxttakten av molntjänster ser ut hos verksamheter i Sverige och hur en förflyttning till molnet kan ta er verksamhet till nästa steg? Läs då vår rapport, framtagen i samarbete med Radar, Kom närmare morgondagens molntjänster

Rapport: Kom närmare morgondagens molntjänster