HemVad ska lagras i molnet?
Man på bänk med mobilen

Dela i sociala medier

Vad ska lagras i molnet?

De senaste åren har vi sett hur allt fler verksamheter väljer att flytta delar av sin verksamhet till molnet, detta på grund av de många fördelar det ger. Men övergången till molntjänster väcker också frågetecken om vad som faktiskt bör lagras i molnet och inte. I den här bloggen hoppas vi kunna reda ut några vanliga frågor kring vad er verksamhet ska lagra i molnet och hur ni förbereder er på bästa sätt.  

Skapa en tydlig plan med en molnstrategi 

För att förbereda verksamheten inför övergången till molntjänster är det viktigt att ni har en genomarbetad strategi för det. I helhet handlar en molnstrategi om att se över och förbereda er inför hur övergången påverkar befintliga system, integrationer, funktioner och lösningar samt vilken påverkan den har på medarbetare och kunder. Med en genomarbetad strategi skapar ni rätt förutsättningar för att er verksamhet ska kunna nyttja alla fördelar och möjligheter i molnet samtidigt som ni undviker vanliga risker och förvirring som annars kan uppstå.

I planeringsfasen är det också viktigt att ni formulerar och uttalar vad målet med molnförflyttningen är i organisationen. Är det primära målet att öka innovationskraften? Skapa mer effektiva processer? Bli mer kostnadseffektiva? Oavsett vilket mål ni jobbar mot är det viktigt att det kopplas till verksamhetens övergripande mål så att de kan möjliggöra för varandra.

Undersök vilka krav din verksamhet omfattas av

I strategiarbetet är det viktigt att ni undersöker vilka regulatoriska krav som er verksamhet påverkas av. Extra viktigt är det för offentlig sektor, finansiella institutioner och andra hårt reglerade sektorer att ha god insikt i hur lagstiftningen ser ut och hur den påverkar lagring och hantering av data. Men detta är såklart ett viktigt steg oavsett vilken typ av verksamhet ni bedriver.  

Det här bör du lagra i molnet  

Med fördel kan ofta företagsinterna dokument, processer eller lösningar sparas i molnet. Det gör att medarbetarna enkelt kan ta del av dessa dokument var som helst och bidrar till ökad produktivitet och flexibilitet. Även effektiviteten möjliggörs på en helt ny nivå då man enklare kan spara och lagra företagsdata sinsemellan, liksom använda lösningarna beroende på behov. När ni bestämmer vilken av er interna företagsdata som ska sparas i molnet är det viktigt att ni tänker både långsiktigt och strategiskt för en lösning som fungerar i många år framöver. Detta bör bestämmas redan när ni sätter molnstrategin. 

Här är några exempel på vad som kan lagras i molnet: 

 1. Organisationens nyckeltjänster och data 
  Genom mobila enheter och applikationer skapas snabb tillgång till organisationens nyckeltjänster och data vilket är A och O för att möjliggöra välfungerande distansarbete för era medarbetare. 
 2. Sammarbetsplattformar och innehållshantering
  Med molnbaserade sammarbetsplattformar skapas mer effektivt fjärrarbete. De flesta organisationer har stor nytta av att använda samarbetsplattformar och de flesta lämpar sig bra att köra i molnet.
 3. Lösningar som används sällan men kräver stor kapacitet
  Generellt sett är arbetsprocesser som används sällan, men som behöver stor kapacitet när de väl används, perfekta för att köra i molnet.
 4. Skalbara applikationer
  Applikationer som enkelt kan skalas upp och ner gynnas av att ligga i molnet eftersom även molnet är skalbart.

 

Vad du inte bör lagra i molnet 

Oavsett vilka regulatoriska krav ni täcks av, finns det en del information som inte bör lagras i molnet. Fastän molnet i regel anses som en säker plats att hantera data och information på så finns det alltid en risk för intrång. Det gör att det blir viktigt att inte lagra viss data och information i molnet som unik eller företagskänslig information.

Exempel på detta är personuppgifter, information om medarbetare som hälsodeklarationer, löneinformation eller information om kunder. Molnet är egentligen inte osäkert, utan det handlar om att skydda viss typ av information från att någonsin lämna avsedda system och säkerhetsmekanismer.

För att fastställa vad som ska lagras i molnet och inte krävs det en intern inventering över data och informationsklassificering, också detta bör göras i strategifasen. Hög säkerhetsgrad innebär känslig information och bör därför hanteras på ett visst sätt medan mindre känsliga data kan lagras på flera olika sätt, varpå molnet är ett.

Kom närmare kraften i molnet

Efter en inventering om vad som ska, och inte ska vara i molnet är det dags att migrera dit. På Nordlo har vi lång erfarenhet av molnlösningar och har hjälpt flera olika verksamheter, organisationer och offentlig sektor med att migrera hela, eller delar av IT-miljön till molnet.

Vill du ta del av hur tillväxttakten av molntjänster ser ut inom Sverige och hur en förflyttning till molnet kan ta er verksamhet till nästa steg? Läs då vår rapport vi tagit fram i samarbete med Radar: Kom närmare morgondagens molntjänster. 

Kom närmare morgondagens molntjänster