Hem5 exempel på hur nordiska företag använder Business Intelligence

Dela i sociala medier

5 exempel på hur nordiska företag använder Business Intelligence

Business Intelligence kan användas för att optimera företag på många olika sätt. Som att bidra till ökad försäljning, minska kostnader, öka produktkvaliteten eller skapa kortare ledtider. Men hur använder nordiska företag Business Intelligence i sina verksamheter? 

Vad är Business Intelligence? 

Business Intelligence är inte ett specifikt system utan är en paraplyterm för processerna och metoderna för att samla in, lagra och analysera data från verksamheten eller aktiviteter för att optimera sina resultat. Sedan kombineras all insamlad data för att skapa en övergripande bild av organisationen vilket gör det enklare att fatta bättre och mer handlingskraftiga beslut. 

Genom att använda organisationens insamlade data får man en bättre förståelse för vad som händer i verksamheten vilket gör det lättare att få rätt insikter för smarta affärsbeslut. Verksamheten får alltså genom business intelligence en unik möjlighet att bättre förstå kundernas beteenden och mönster, se vad som händer på marknaden och en bättre förståelse för vad som försiggår i den egna verksamheten. Om ni ser till att använda insikterna på rätt sätt ser du dessutom till att ni ligger steget före era konkurrenter.

Utmaningar som kan komma med Business Intelligence

Business Intelligence handlar sällan om algoritmer och system. Den vanligaste utmaningen är när ledningsgruppen i organisationen inte är tillräckligt insatta eller har ett tydligt mål om vad de vill uppnå med att samla in, analysera och fatta datadrivna beslut. 

Några exempel på hur flera nordiska företag arbetar med Business Intelligence

När man samlar och analyserar data från olika system på ett och samma ställe får man bättre kontroll över organisationen, vilket leder till bättre verksamhetsstyrning och mer korrekt och relevant beslutsunderlag. Men hur fungerar det egentligen i praktiken? Utan konkreta exempel är det inte självklart hur man kan applicera det i sitt eget företag. Därför listar vi nedan fem exempel på hur Business Intelligence används på olika nordiska företag: 

1. Anpassa insikter efter ansvarsområden 

Med Business Intelligence kan alla medarbetare få tillgång till data utifrån sitt ansvarsområde. Då kan medarbetarna se vilka trender och faktorer som driver företaget framåt, vilket ger en djupare förståelse för hur de egna insatserna stöttar helheten. 

2. Minskar manuella processteg 

Genom färre manuella steg i processerna minskar misstagen samtidigt som kvaliteten ökar. Det resulterar i att tid frigörs som istället kan läggas på analyser och uppföljning. 

3. Skapar en bättre översikt över planering och budget 

Med Business Intelligence kan ni genom er insamlade data skapa en översiktsvy och få full koll på planeringsarbetet och budgetprocesserna. Med olika funktioner är det dessutom möjligt att djupdyka i enskilda transaktioner och poster vid behov. 

4. Använder mätvärden och benchmarking för resultat 

Flera använder Business Intelligence för att jämföra aktuell resultatdata med historisk data för att enkelt mäta resultaten mot målen.  

5. Datavisualisering

För de flesta människor är det lättast att ta till sig information visuellt. Med Business Intelligence kan man förvandla dataanalys till visuella framställningar som diagram, grafer och histogram. På så sätt blir de lättare för hela företaget att förstå och använda den insamlade datan. 

De flesta små och medelstora företag behöver hjälp att förstå nyttan med datainsamling 

Vid en kartläggning av Tillväxtverket visar det sig att kunskapen om hur man kan jobba med insamlad data varierar inom och mellan olika branscher. Men att både små och medelstora företag behöver extern hjälp att förstå den faktiska nyttan av att använda insamlad data i sin verksamhet.

Vi kan hjälpa er att nå ert önskade läge från läget ni befinner er i nu. Om ni vill veta mer om hur ni kan avancera i er digitaliseringsresa rekommenderar vi att läsa vidare genom knappen nedan eller höra av sig till oss via kontaktformuläret längst ned på sidan.  

Läs mer om Business Intelligence