Nordlos tjänster inom digitalisering

Fil- och dokumenthantering i molnet

Upplever ni utmaningar med att digitalisera era pappersprocesser och vill ha säkra verktyg som inte bara sparar dokumenten digitalt, utan också automatiserar den manuella handpåläggningen? Andra utmaningar kan vara att dokument lagras på många olika platser, det finns oklarheter i vilken version av dokument som gäller, samt att det är svårt att lagra och följa upp avtal på korrekt sätt? Nordlo kan hjälpa er med dokument- och avtalshantering i molnet.

Läs mer om Fil- och avtalshantering  

Digital arbetsplats

Med Nordlo Intranät 365 får ni en samarbetsplattform och digital arbetsplats för era medarbetare byggt på Microsoft 365. Intranätet är lätt att använda och samlar information från alla delar av er verksamhet. Ni kan integrera applikationer och skapa automatiska flöden vilket underlättar för era medarbetare i vardagen.

Läs mer om Intranät 365

Business Intelligence - Visualisering av data

Fatta smartare beslut underbyggda med rätt data. Med Business Intelligence kan företag samla och visualisera data med integrationer till de olika system som finns i er verksamhet. Nordlo kan hjälpa er att sätta upp företagsanpassade dashboards med den data och de KPI:er som ni behöver i ert beslutsfattande.

Läs mer Business Intelligence  

Automatiserade processer

Vi ger er rätt verktyg och förutsättningar för att börja automatisera era verksamhetsprocesser. Från att samla och hantera data till att automatisera arbetsflöden som ni vanligtvis gör manuellt.

Läs mer om Automatiserade processer  

Nordlo stöttar hela genomförandet

Nordlo hjälper er att analysera verksamhetens behov och identifiera områden som kan effektiviseras med hjälp av IT. Vi stöttar verksamheten genom att ta fram planer för och stötta genomförandet av förflyttningen. 

Nedan visar vi den process som Nordlo lotsar er genom.
Läs mer om förflyttningsresan.

1

Kartlägga behoven

Nordlo stöttar kunden i att kartlägga verksamhetens behov. Tillsammans analyseras nuläget och det önskade läget.

2

Utveckla lösningar

Baserat på de identifierade behoven föreslår Nordlo lösningar som stöttar på resan mot det önskade läget.

3

Genomföra förändringar

Nordlo stöttar kunden i införandet av framtagna lösningar genom handledning och utbildningar till verksamheten för att få bästa effekt.

4

Förvalta och vidareutveckla

När lösningarna är driftsatta och i bruk i verksamheten så stöttar Nordlo med förvaltning och vidareutveckling.

Kunder som valt Nordlos
digitaliseringstjänster

Vill du komma i kontakt?

Vi älskar kunddialoger och utmaningar. Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Om du redan är kund och behöver support, kontakta din Nordlo-leverantör här: support.

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare