HjemSlik tjener din bedrift på å outsource IT

Share on social media

Slik tjener din bedrift på å outsource IT

En viktig del av det å drive en bedrift, er at man kan planlegge for sine kostnader, og jo bedre kontroll man har på de faste kostnadene, desto bedre er forutsetningene for virksomheten. En stadig mer populær løsning for å få bedre kontroll over kostnadene, er å outsource sin IT, en tjeneste som både er fullt skalerbar og har en fast månedskostnad.

Begrepet IT er bredt og inneholder alt fra arbeidsplassen, med en datamaskin og skjerm, til nettverk, skrivere, mobiltelefoner og servermiljø. Hvis man ikke har store nok ressurser til å etablere en heldekkende intern IT-avdeling, er det en umulig oppgave å finne en IT-løsning som fungerer for alle disse komponentene og som dessuten er optimert for alle aspekter. Ved å outsource sin IT får man en fleksibel og oppdatert løsning av en leverandør som tar hånd om hele eller deler av IT-miljøet.

Slik kan din bedrift bruke IT som tjeneste

Når man kjøper IT på månedsbasis, er det mulig å legge til eller ta bort deler med en måneds varsel. Man er altså ikke låst til å beholde noe en viss tid. Nedenfor følger noen konkrete eksempler på hvordan IT som tjeneste kan fungere:

  1. En medarbeider har hatt en stasjonær datamaskin i ett år, men vil begynne å arbeide mer hjemmefra. Leverandøren kontaktes og noen dager senere bruker medarbeideren i stedet en bærbar datamaskin som gjør det mulig å arbeide både på arbeidsplassen og hjemmefra. Når datamaskinen leveres, er programmer og funksjoner allerede installert slik at medarbeideren skal kunne utføre sitt arbeid på rett måte. På månedsfakturaen endres kostnaden for en stasjonær datamaskin til kostnaden for en bærbar datamaskin.

  2. Økonomiavdelingen innser at man bare skriver ut i svarthvitt, selv om man har en fargeskriver. Skriveren byttes ut innen en uke og kostnaden, som synker, oppdateres på neste faktura.

  3. Kontoret er bygd ut og har blitt så stort at det kreves et ekstra aksesspunkt for det trådløse nettverket. Etter kontakt med leverandøren kommer det et ekstra aksesspunkt på plass og dette legges deretter til på fakturaen for kommende måned.

  4. En virtuell server behøves ikke lenger. Når alt arbeid med å stenge ned serveren er fullført, minsker kostnaden for denne serveren for bedriften.

 

I IT som tjeneste-opplegget inngår det at alt bare skal fungere, og at det skal være lett å ha et velfungerende IT-miljø. Utstyret byttes også ut etter et forhåndsbestemt tidsintervall slik at kunden slipper å sitte med gamle enheter.

«Ved å kjøpe IT som tjeneste
skapes det rom for større fokus på
bedriftens kjernevirksomhet og
fremtidsprosjekter»

Skal man eie sitt IT-utstyr eller ikke?

Det ligger i mange organisasjoners policy å eie så mye som mulig selv. Det inkluderer alt fra arbeidsverktøy til lokaler. Bakgrunnen for det er ofte at man vil sikre at man har en stabil og forutsigbar virksomhet. Hvis man har en slik policy for IT-utstyret, bør man stille seg selv følgende spørsmål:

  1. Har vi tilstrekkelig kunnskap internt til å vurdere hvilket utstyr vi må kjøpe?

  2. Finnes det en eller flere personer i bedriften som kan sette av tid til å evaluere, bestille, installere og vedlikeholde innkjøpt IT-utstyr?

  3. Sitter medarbeidere i organisasjonen med sviktende datamaskiner, skrivere eller nettverk bare fordi ingen har tid eller kompetanse til å bytte til noe som fungerer bedre?

  4. Hvem tar seg av løpende support?

Den røde tråden i spørsmålene er at dette er oppgaver som kommer til å stjele tid fra personer i bedriften. For visse bedrifter betyr det at en person som egentlig har en annen stilling enn IT-ansvarlig, tar hånd om det interne IT-miljøet i tillegg til sine ordinære arbeidsoppgaver. For andre bedrifter betyr det at den IT-ansvarlige ikke får tid til å arbeide med utviklingsprosjekter, f.eks. å digitalisere virksomheten. Han eller hun må i stedet bruke sin tid på å sørge for at den daglige driften fungerer.

Viljen til å ha en stabil og forutsigbar virksomhet, ved å eie alt, kan altså bli til det omvendte når det gjelder IT – at det faktisk er bedre å velge å ikke kjøpe inn og vedlikeholde maskinvaren selv.

Hva tjener dere på å kjøpe IT som tjeneste

Ved å kjøpe IT som tjeneste skapes det rom for større fokus på bedriftens kjernevirksomhet og fremtidsprosjekter. Når man velger å kjøpe IT som tjeneste, har man dessuten alltid utstyr som er godt utprøvd, rett innstilt og optimert for nettopp ens egen organisasjon og medarbeiderne.

Er du interessert i å lese mer om hva som inngår og ikke inngår i vårt konsept for IT som tjeneste? Delta på vår kostnadsfrie workshop så forteller vi mer om hvordan nettopp din bedrift kan dra nytte av tjenesten.

Meld deg på en kostnadsfri workshop