Rust opp for nåtid
og fremtid med
IT som tjeneste

Med IT som tjeneste kan din bedrift skalere IT-miljøet opp eller ned, få bedre kontroll over kostnadene og la medarbeiderne fokusere på kjernevirksomheten. Nordlo hjelper din bedrift med å identifisere behovene ut fra deres nåværende situasjon og deres ønskede situasjon i fremtiden. Vi guider dere, via en workshop, til de IT-løsningene som gir størst effekt for deres virksomhet.

Kostnadseffektivt

Dere slipper å investere i infrastruktur og unngår uforutsette kostnadsøkninger.

Fleksibelt

Dere kan skalere opp eller ned deres IT når behovene endres og dere slipper å binde dere opp over tid eller tenke på å ha rett kapasitet eller rett kompetanse tilgjengelig.

Mer effektiv organisasjon

Deres medarbeidere kan fokusere på kjernevirksomheten, Nordlo tar hånd om hele eller deler av deres IT-miljø.

Hvordan fungerer IT som tjeneste?

Fra nåværende til ønsket situasjon

Nordlo har en arbeidsmetodikk for å hjelpe din bedrift med overgangen fra nåværende til ønsket situasjon. Etter et introduksjonsmøte gjennomfører vi en workshop sammen med deg og øvrige representanter i deres ledergruppe eller andre personer i bedriften. Deretter presenterer vi vår analyse og våre foreslåtte tiltak.

1

Arbeidsmetodikk

Varighet: 1 t
Fokus på hvordan en forflytningsreise, fra nåværende til ønsket situasjon, kan se ut for kundebedriften.

2

Workshop

Varighet: 2-4 t
Workshop med Nordlo og ledergruppen (eller andre personer) hos kundebedriften.

3

Forslag til IT-fremtid

Varighet: 1-2 t 
Presentasjon av analyse og potensiell IT-løsning for kundebedriften.

Delta på vår workshop

Når du har fylt ut skjemaet til høyre, kontakter vårt nærmeste Nordlo-kontor deg for å avtale det første møtet ifølge prosessen ovenfor.

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare

Les mer om IT som tjeneste her