Sky & Infrastruktur 

Sikre et stabilt og skalerbart IT-miljø for virksomheten. Med tilpassede løsninger for infrastruktur og skytjenester kan du sikre en velfungerende hverdag og samtidig ruste bedriften for fremtidig vekst og innovasjon.

Med høy grad av fleksibilitet, tett samarbeid og skalerbarhet er vi vant til å omstille oss etter hvert som kundenes behov endres. Vil tilbyr innovative og fremtidssikre løsninger som er optimalisert for å øke produktiviteten og effektiviteten i organisasjonen – slik at dere kan fokusere på å drive bedriften fremover.

Private skytjenester & IT-drift

Skap et fleksibelt og sikkert IT-miljø som er skreddersydd for bedriften – om det er i skyen, on-prem eller på Nordlos plattform. Vi tilbyr høytytende og redundante tjenester produsert i norske datasenter med høy tilgjengelighet og skalerbarhet – uten at dere må fire på sikkerheten.  

Offentlige skytjenester

Bruk kraften i den offentlige skyen i den digitale transformasjonen, og skap mer fleksible og effektive arbeidsmåter. Få tilgang til de nyeste innovasjonene og få råd fra Nordlos eksperter om hvilke offentlige skyløsninger som er optimale for virksomheten – samtidig som dere får bedre kontroll og beskyttelse av dataene.

Databasedrift

Vi tilbyr drift av databaser – uansett om dere vil plassere den i våre datasentre eller i offentlige skytjenester. Vi får på plass nødvendig informasjonssikkerhet, for eksempel til logghåndtering og tilgangskontroll, og planlegger for ytelse, integreringer og versjoner for applikasjoner.

Nettverk & Kommunikasjon

Med vår helhetsløsning får du hjelp til å planlegge, opprette og forvalte nettverk for sikker kommunikasjon som styres og overvåkes fra en og samme plass. Vi reduserer risikoen for datainnbrudd og datalekkasje ved hjelp av regelmessig optimalisering, analyse og kontroll av brukerrettigheter.

Hvorfor velge Nordlo?

Kom nærmere
digital harmoni

Vi ønsker å være tett på kundene våre og ser derfor fram til å bli bedre kjent med virksomheten din. Med våre løsninger som er tilpasset bedriften og medarbeiderne, reduseres avstanden mellom teknologi og bruker, slik at dere får tid til å fokusere på mer verdiskapende oppgaver. 

Tett samarbeid

Nordlo er en partner som alltid er lett tilgjengelig for deg som kunde. Vi kjenner virksomheten din og bygger leveransen vår på tett samarbeid og høy service. 

Fokus på bærekraft

Vi gir deg råd på veien mot bærekraftige digitale løsninger som utvikler organisasjonen din og tar samfunnsansvar.

Ansvar for helheten

Når du overlater hele eller deler av IT-ansvaret til oss, finner vi løsninger som er tilpasset virksomhetens unike behov slik at du kan konsentrere deg om andre ting.

Vi legger til rette for endring

Vi jobber for et langsiktig partnerskap der vi sammen forbedrer, utfordrer og utvikler nye veier som driver virksomheten din fremover.

Vil du vite mer om hvordan Nordlo kan hjelpe din virksomhet med skytjenester og infrastruktur? 

Legg det rette grunnlaget for et velfungerende og innovativt IT-miljø ved å samarbeide med en partner som har ressursene og kompetansen til å ta hånd om virksomhetens infrastruktur. 

Outsource infrastrukturen med IaaS

Med infrastruktur som en tjeneste (IaaS) får virksomheten fleksible skytjenester og en stabil infrastruktur i tillegg til en nær og proaktiv samarbeidspartner. For oss er det viktig å finne løsninger som gir større og bedre virksomhetsnytte for kundene.

Sammen skaper vi en kostnadseffektiv og letthåndterlig helhetsløsning som enkelt kan skaleres opp eller ned ved behov.

  • Høy oppetid. Trygg og pålitelig IT-drift krever høy oppetid, det vil si at tjenestene fungerer i lang tid med få eller ingen avbrudd.

  • Fleksibilitet og skalerbarhet. Om virksomheten vokser eller minsker, skal det være enkelt å skalere opp eller ned IT-driften slik at den passer med deres behov.

  • Sikkerhet og redundans. Med en pålitelig infrastruktur er sikkerheten i fokus, uansett om det gjelder datasenter, backup eller beskyttelse mot datainnbrudd. Vi er sertifisert etter ISO 27001 og arbeider risikobevisst og forebyggende for å bygge et sikkert IT-miljø.

Kom nærmere en trygg infrastruktur der sikkerhet er på agendaen fra starten 

Vi setter oss inn i virksomheten og bygger et sikkert miljø som beskytter virksomhetens data, nettverk og system. Målet er en integrert og sømløs løsning med fokus på tilgjengelighet og sikkerhet – om dere jobber på kontoret eller et annet sted.

Vi sørger for redundans og backup om det oppstår en uønsket hendelse. Vi tilbyr i tillegg løsninger som EDR (Endpoint Detection and Response), patching, logghåndtering, sårbarhetsanalyser og KI-baserte sikkerhetsløsninger som oppdager skadelig kode.

Sammen bygger vi for bærekraftig ekspansjon 

Vekst stiller høye krav – om det skjer organisk, gjennom oppkjøp eller ekspansjon til nye markeder. Vi hjelper dere med å etablere en stabil og skalerbar plattform, som er klar for å ta virksomheten til nye høyder. 

Relatert innhold

KUNDECASE

VOSS Water leveres ved hjelp av stabile IT-systemer fra Nordlo

VOSS trenger driftssikre IT systemer og rask tilgang på kompetent hjelp hvis det er oppstår et behov for det.

 

BLOGG

Bruk skytjenester for den digitale transformasjonen

Skytjenester kan gi den fleksibilitet og tilpasningsevne som organisasjoner trenger for å komme i gang med digital transformasjon, samtidig som de hjelper til med å redusere kostnadene og øke effektiviteten.

BLOGG

Hvilke risikoer innebærer skytjenester?

Når virksomheten går over til skytjenester, åpner det store muligheter. Men som med all forandring finnes det selvsagt en del risikoer som må tas hensyn til før man starter flyttingen til skyen. 

BLOGG

Hva skal lagres i skyen?

I de senere årene har vi sett hvordan bedrifter velger å flytte deler av bedriften sin til skyen på grunn av alle fordelene det gir. Men hva bør lagres i skyen og hva bør ikke?

 

Vil du komme i kontakt?

Vi elsker kundedialoger og utfordringer. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare