HjemTjenesterDigital forretningsutvikling

Digital forretningsutvikling 

Ved å utnytte de mulighetene som finnes med digitalisering vil bedriften din bli enda bedre rustet til å håndtere hverdagslige utfordringer, samt i større grad kunne arbeide smartere. Man får da ofte mer effektive arbeidsmåter og prosesser, manuelle rutiner kan automatiseres og data visualiseres for å ta mer datadrevne beslutninger

Med innovative løsninger, innsikt i bedriftens behov og et tett samarbeid er vi i Nordlo en trygg samarbeidspartner for den digitale forretningsutviklingen din.

Automatisering

Skap en effektiv og smidig hverdag ved å automatisere repetitive arbeidsoppgaver. Vi hjelper dere med å automatisere prosesser og funksjoner, for eksempel med RPA (Robotic Process Automation), chatboter og KI-system, slik at dere kan bruke mer tid på kjernevirksomheten.

Business Intelligence

Analyser, og ta velbegrunnede beslutninger basert på data som er samlet inn fra ulike kilder og digitale verktøy. Vi bruker Business Intelligence-løsninger til å samle inn og analysere data fra forretningssystemene deres. Deretter visualiserer vi dem på en brukervennlig og interaktiv måte som gir et bedre grunnlag for å ta riktige beslutninger.

Effektivisering av virksomheten

Vi hjelper dere med å utvikle og effektivisere virksomheten ved å bidra med metodikk, kompetanse og rådgivning om hvordan IT og nye digitale modeller kan komplettere eller erstatte eksisterende forretningsprosesser. Sammen kan vi digitalisere flyten, arbeidsmåter, og produkter som forbedrer og utvikler deres virksomhet.

IT-strategi & innovasjon

Vi bidrar med kompetanse og ressurser for å utvikle IT-strategien din gjennom strategiske initiativ, workshop og tett samarbeid for kontinuerlig utvikling. Sammen legger vi til rette for innovasjon gjennom et strategisk samarbeid.

Hvorfor velge Nordlo?

Kom nærmere
digital harmoni

Vi ønsker å være tett på kundene våre og ser derfor fram til å bli bedre kjent med virksomheten din. Med våre løsninger som er tilpasset bedriften og medarbeiderne, reduseres avstanden mellom teknologi og bruker, slik at dere får tid til å fokusere på mer verdiskapende oppgaver. 

Tett samarbeid

Nordlo er en partner som alltid er lett tilgjengelig for deg som kunde. Vi kjenner virksomheten din og bygger leveransen vår på tett samarbeid og høy service. 

Fokus på bærekraft

Vi gir deg råd på veien mot bærekraftige digitale løsninger som utvikler organisasjonen din og tar samfunnsansvar.

Ansvar for helheten

Når du overlater hele eller deler av IT-ansvaret til oss, finner vi løsninger som er tilpasset virksomhetens unike behov slik at du kan konsentrere deg om andre ting.

Vi legger til rette for endring

Vi jobber for et langsiktig partnerskap der vi sammen forbedrer, utfordrer og utvikler nye veier som driver virksomheten din fremover.

Vil du vite mer om digital forretningsutvikling? 

Vi du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å effektivisere og optimalisere virksomheten gjennom digital forretningsutvikling? 

Balanser digital innovasjon og sikkerhet 

Når man arbeider med digitalisering og innovasjon, er det viktig å tenke på sikkerheten, men frykten for sikkerhetshendelser og angrep må ikke komme i veien for innovasjon.

Med de riktige sikkerhetsløsningene hjelper vi deg med å redusere risikoene og effektivisere virksomheten samtidig som vi driver innovasjonen fremover. Sammen finner vi balansen mellom innovasjon og sikkerhet og tar virksomheten til nye høyder.

Utnytt mulighetene i digitale verktøy i bærekraftarbeidet 

Digitalisering og automatisering gir høyere produktivitet og ressurseffektivitet, men for oss handler det også om å legge til rette for bærekraftige valg i stort og smått.

Ved å benytte eksisterende data og digitaliseringens muligheter utvikler vi løsninger som både forenkler og forbedrer hverdagen, både for deres bedrift, men også for samfunnet som helhet.

Relatert innhold 

KUNDECASE

Mer effektiv hverdag for Agder Anleggsenter

«Vi opplever Nordlo som en kompetent driftspartner, som ser våre behov og leverer tjenester som effektiviserer vår hverdag.»

RAPPORT

Den digitale virksomheten

Les om aktuelle innsikter og fremtidsutsikter om digitale innovasjoner og løsninger som du kan dra nytte av i din egen virksomhet. 

BLOGG

Hva er digital forretningsutvikling?

Oppdag kraften i digital forretningsutvikling for å drive vekst og maksimere forretningsverdi. Utforsk konseptet og dets potensielle fordeler, uavhengig av organisasjonens størrelse.

 

INTERVJU

Balanse mellom risiko og innovasjon når trusselbildet endrer seg

En god balanse mellom risiko og innovasjon er helt avgjørende. Magnus Blomberg beskriver hvilke prioriteringer som kreves for å lykkes.

Vil du komme i kontakt?

Vi elsker kundedialoger og utfordringer. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare