Kom nærmere
bærekraftig og
ansvarsfull IT

Vi tar ansvar hele vegen

Samtidig som vi vokser og utvikler våre kunderelasjoner på det nordiske markedet girer vi også opp vårt arbeid med ansvarsfull teknikk for et mer bærekraftig samfunn. IT-bransjen står som resten av verden overfor store utfordringen med å oppnå de globale bærekraftsmålene, og omstillingen til en sirkulær økonomi.

I vår bærekraftsrapport beskriver vi vårt bærekraftsarbeid, hvordan vi hjelper våre kunder med å nå sine mål og hvordan vi jobber for et arbeidsmiljø med fornøyde og engasjerte medarbeidere.

Nordlo er sertifisert i henhold til ISO 9001 (kvalitet) ISO 14001 (miljø) ISO 45001 (arbeidsmiljø) ISO 27001 (informasjonssikkerhet).

Nordlos bærekraftrapport

Tidligere bærekraftsrapport 2021

Tidligere bærekraftsrapport 2020

Nordlos tre bærekraftsområder

Nordlo sitt bærekraftsarbeid er basert på hvordan vår virksomhet ser ut og vårt ønske om å bidra til et bærekraftig samfunn. Arbeidet hviler på tre ben:

  • Bærekraftige tilbud handler om våre skalerbare tjenester som sørger for langsiktighet, kvalitet og som bidrar til at kundene våre når sine bærekraftsmål
  • Bærekraftig organisasjon handler om å være en attraktiv og inkluderende arbeidsgiver, en pålitelig IT-partner og det å arbeide mot et net zero klimaavtrykk
  • Bærekraftig leveransekjede innebærer mål koblet til leverandører og samarbeidspartnere

Ut fra våre tre bærekraftsområder har vi satt opp konkrete målsettinger både på kort og lang sikt.

Les mer om Nordlos tre bærekraftsområde

Bærekraftige tjenester

Nordlo skal være en ansvarsfull aktør som gjør bærekraftige valg både internt, men også i samarbeid med kunder og leverandører. Det er en selvfølge for oss å levere IT-tjenester som er tilpasset din bedrifts operative behov, samtidig som vi skal bidra til deres bærekrafts arbeid.

Her forteller vi mer om våre bærekraftige tjenester

Livssyklushåndtering

Innenfor tjenesteområder med høy andel hardvare er det viktig for oss å jobbe med sirkularitet og livssyklushåndtering, blant annet ved å ha fokus på gjenbruk og produkters levetid. Dette er bærekrafts faktorer som kan skje innen egen virksomhet eller hos deg som kunde. Ved gjenvinning sørger vi også for at informasjonssikkerheten opprettholdes, samt at transporten er bærekraftig.

Varsling

Det er viktig for oss i Nordlo at vi opptrer og gjør forretninger på en etisk og rettferdig måte. Varslingstjenesten gjør det mulig å gi informasjon ved mistanke om en alvorlig forseelse, eller noe som ikke er i tråd med våre verdier og etiske prinsipper, som igjen kan påvirke vår organisasjon eller en persons liv og helse. Varsling kan gjøres anonymt gjennom vår rapporteringskanal, som håndteres av vår uavhengige partner Interaktiv sikkerhet.

Nordlos varslingskanal

«For Nordlo handler
bærekraft om å hjelpe
kundene til å gjøre
bærekraftige valg i
både stort og smått»

Nordlo bidrar – for en lysere fremtid

Vegen mot en bærekraftig hverdag er selvsagt mer enn en sikker og effektiv IT- drift. Derfor arbeider vi med ideelle prosjekter og aktiviteter for organisasjoner som bidrar til en bedre hverdag for mennesker som trenger det. Her er noen av de mange organisasjonene som Nordlo støtter.

Les mer om bærekraftig digitalisering

Et bærekraftig IT-miljø med Nordlo

Video
Med IT som den nye og grundleggende industrien er digitaliseringen en metode for å løse våre daglige behov og utfordringer. Og hvis du bruker det riktig, er det også et verktøy for en bedre morgendag.

Hvordan fremmer digitaliseringen bærekraftarbeidet?

Video
Bedrifter kan bruke digitale løsninger på forskjellige måter, for eksempel til å effektivisere produksjons- og logistikkflyter, men de kan også dra nytte av dataene som finnes for å synliggjøre hvor b...

Hvordan kan man jobbe mer sirkulært med IT?

Video
IT-løsninger muliggjør forbedringer innen miljø og klima. Samtidig må den negative påvirkningen fra utstyr reduseres og sirkulariteten økes. Dette er selvfølgelig en utfordring, men det finnes steg ma...

Bærekraft: Neste steg for å skape troverdighet

Blogg
Mange store bedrifter er dyktige når det kommer til arbeid og rapportering av bærekraftsarbeid. Langsiktige bærekraftsmål kommuniseres i ulike typer rapporter, men det finnes en hel del digitale tilta...

Slik kan IT-avdelinger jobbe for økt sirkularitet

Blogg
Stadig flere bedrifter satser på å jobbe mer bærekraftig og sirkulært. Delvis for å oppnå ambisiøse bærekraftsmål, og delvis for å oppfylle sluttkundens krav til en virksomhet som bidrar til en bedre ...

Rapport: Kom nærmere bærekraftig digitalisering

Rapport
Kom nærmere bærekraftig digitaliseringVår digitale basisinfrastruktur spiller en fundamental rolle i så vel vår egen virksomhet, vårt samfunn som i en stadig mer digital økonomi. Nå må vi fortsette me...

5 grunnpilarer for en bærekraftig organisasjon

Blogg
I vårt innlegg om bærekraftige organisasjoner snakker vi om alt fra personale, design og prosesser til kunder og vekst. Hva er egentlig viktigst for å muliggjøre bærekraftig vekst og hvordan kan du og...

Vil du komme i kontakt?

Vi elsker kundedialoger og utfordringer. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare