Kom nærmere
bærekraftig og
ansvarsfull IT

Vi tar ansvar hele veien

Samtidig som vi vokser og utvikler våre kunderelasjoner på det nordiske markedet, intensiverer vi arbeidet for en mer ansvarsfull teknologi, et bedre samfunn og et grønnere miljø. IT-bransjen står akkurat som hele samfunnet overfor utfordringen med å oppnå de globale målene og lykkes med omstillingen til en sirkulær økonomi.

Vi vet at muligheten til å sette positive avtrykk kan begynne med et bærekraftig IT-miljø og derfor vil vi hjelpe våre kunder til å gjøre bærekraftige valg.

Les mer om hvordan vi hjelper organisasjoner på deres reise, arbeider for å gi tilbake til det samfunnet der vi driver virksomhet og jobber for at våre kunder og medarbeidere skal være de mest fornøyde i bransjen.

Nordlos bærekraftrapport

Nordlos bærekraftsarbeid
– for å utvikle og styrke samfunnet

Vi vet at muligheten til å sette positive avtrykk kan begynne med et bærekraftig IT-miljø og derfor vil vi hjelpe våre kunder til å gjøre bærekraftige valg. Derfor etterstreber vi å tilby og bruke tjenester og produkter med så liten miljøbelastning som mulig. Ved å støtte organisasjoner som hjelper utsatte barn og voksne, vil vi også gi tilbake til det samfunnet der vi driver virksomhet, men også ved å hjelpe unge inn i arbeidslivet og arbeide for en større likestilling i bransjen.

Nordlos bærekraftrapport 2021Nordlos bærekraftrapport 2020

Varsling

Det er viktig for oss på Nordlo at vi opptrer og gjør forretninger på en etisk og rettferdig måte. Varslingstjenesten gir en mulighet til å gi informasjon eller mistanke om en alvorlig forseelse, eller noe som ikke er i tråd med våre verdier og etiske prinsipper, og som er så alvorlig at det kan påvirke vår organisasjon eller menneskers liv og helse.

Varsling kan gjøres anonymt gjennom vår rapporteringskanal som håndteres av vår partner Interaktiv Säkerhet.

Nordlos varslingskanal

More is more 

I Nordlo vet vi at mangfold av alle slag styrker hele vår organisasjon. Vi vet at flere perspektiver bidrar til bedre beslutninger og styrker vår innovasjonskraft. Derfor arbeider vi aktivt for likestilling, inkludering og mangfold i hele konsernet. Nordlo More er vårt konsernfelles initiativ for å fremme disse sakene og bevisstgjøre arbeidet for alle medarbeidere. 

Les mer om våre medarbeidere

Hvorfor er det viktig med bærekraftige datasentre? 

I dag finnes det rundt ni millioner datasentre som står for ca. 2 % av alt karbondioksidutslipp og ca. 3 % av all energibruk i hele verden, noe som er mer enn hele flyindustrien. I takt med at vi digitaliserer mer, kommer også energiforbruket til å øke. Derfor blir det utrolig viktig å aktivt velge bærekraftige datasentre for sin IT-drift.

For hvis vi vil skape et mer bærekraftig samfunn, kreves det også at våre datasentre er energieffektive og miljøvennlige.

Les vår blogg om bærekraftige datasentre

«For Nordlo handler
bærekraft om å hjelpe
kundene til å gjøre
bærekraftige valg i
både stort og smått»

Vil du komme i kontakt?

Vi elsker kundedialoger og utfordringer. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare