HjemOppnå en fleksibel arbeidsplass med IT som tjeneste

Share on social media

Oppnå en fleksibel arbeidsplass med IT som tjeneste

Med moderne teknologiske løsninger øker muligheten til et fleksibelt arbeidsliv som gjør at medarbeiderne selv kan velge hvor og hvordan de skal arbeide for å optimere sin produktivitet. Men for å kunne tilby de ansatte en fleksibel arbeidsmåte stilles det krav til arbeidsgiveren. En forutsetning for fleksibelt arbeid er at teknologien for det er på plass og at den er sikker og funksjonell nok til at medarbeiderne kan være effektive, selv når de ikke sitter på kontoret og arbeider.

En fleksibel arbeidsplass skaper mer fornøyde medarbeidere

I en undersøkelse i publikasjonen ”Det flexibla arbetet” fastslår Jusek at drøyt åtte av ti ansatte mener at arbeidet deres blir enklere når de kan jobbe hjemmefra. Dessuten svarer seks av ti at arbeidet går lettere når de kan lese jobbmail direkte på mobilen. Man kan altså se en forbindelse mellom god, tilgjengelig teknologi og mer fornøyde medarbeidere. Med IT som tjeneste forbedres mulighetene til å kunne tilby god teknologi til medarbeiderne ettersom konseptet sørger for at hele IT-miljøet fungerer optimalt.

Enkel håndtering av IT-miljøet

Hva innebærer så fleksibilitet for den IT-ansvarlige i bedriften? Med de økte behovene for verktøy og et IT-miljø som er tilpasset for et fleksibelt og sikkert arbeidsliv, blir det også viktigere å kunne håndtere alle enheter på en effektiv måte. Noen av fordelene med å outsource sin IT er at bedriften kan håndtere arbeidsstasjoner på distanse og installere og oppdatere programvare samt rulle ut sikkerhetsoppdateringer raskt til alle typer enheter. En annen type fleksibilitet som følger med outsourcet IT, er redundante serverløsninger med mulighet til å gå opp og ned i størrelse i takt med at behovet øker eller minsker.

Fordeler med å bruke IT som tjeneste:

  1. Dere får bedre tilpassede verktøy som øker produktiviteten

  2. Medarbeiderne blir mer fornøyde

  3. Dere får proaktive sikkerhetsløsninger som ligger i forkant på markedet

  4. Lønnsomheten øker som følge av høyere produktivitet

  5. Mulighet til å fokusere på kjernevirksomheten i stedet for på IT-spørsmål

  6. Gir en skalerbarhet som gjør at du kan øke eller minske IT-miljøet etter behov, noe som blir mer kostnadseffektivt

  7. Dere får kontroll over bedriftens forretningskritiske data

 

Policyer for arbeidsmåte og verktøy

Med en fleksibel arbeidsplass er det viktig å ha policyer. Uten gode policyer som etterleves av medarbeiderne, risikerer man at effektiviteten i bedriften minsker. Først og fremst er det viktig at det finnes tydelige regler for hvordan og hvor medarbeiderne har mulighet til å arbeide. Deretter sørger dere for å fastsette policyer for å håndtere verktøyene og IT-miljøet i bedriften. Hvilke enheter og programmer skal man ha mulighet til å bruke og hvem kontrollerer at de håndteres korrekt?

Med ny teknologi og nye muligheter til å arbeide fleksibelt stilles det altså nye krav til ledelsen om å sette tydelige mål og grenser for arbeidet. Når man stilles overfor spørsmålet om å øke fleksibiliteten i bedriften, finnes det iblant frykt for at produktiviteten kommer til å minske når man ikke kan se eller høre de ansatte hele tiden. Det handler rett og slett om å kunne stole på medarbeiderne og arbeide ut fra et resultatorientert perspektiv.

Bli en mer attraktiv bedrift

Bedrifter som ikke vil at de ansatte skal arbeide hjemmefra, har mange ulike muligheter til å gjøre arbeidsplassen mer fleksibel. En velfungerende, sikker og oppdatert datamaskinpark, mulighet til å arbeide i ulike rom, møterom med den nyeste teknologien og et godt trådløst nettverk er ulike måter å gjøre kontoret mer fleksibelt og attraktivt på. Dessuten er det et faktum at flere ulike undersøkelser viser at bedrifter som tilbyr et fleksibelt arbeidsliv, er mer attraktive enn bedrifter som ikke tilbyr fleksible arbeidsplasser.

Skap din fleksible arbeidsplass med Nordlo

En fleksibel arbeidsplass kan oppnås med de rette verktøyene og løsningene. For Nordlo er teknologien en selvsagt del i utformingen av arbeidsplassen. Vi vet at det å bruke IT og teknologi på rett måte bidrar til mindre stress for deres medarbeidere, samtidig som deres effektivitet kommer til å øke.

Vi anbefaler at du ser vår film der vi forteller mer om hvordan IT som tjeneste fungerer og hvordan det kan være fordelaktig for din bedrift.

Se filmen: Hvordan fungerer IT som tjeneste?