Molntjänster

Med molntjänster slipper din verksamhet investera i egna lokala servrar, personal för detta eller annan infrastruktur. Det gör att det enda ni behöver för att skapa en fungerande arbetsplats är en internetuppkoppling. Molntjänster är en flexibel och kostnadseffektiv lösning som dessutom har möjligheten att anpassas efter just ditt företags behov och preferenser.

Vad är molntjänster?

Det som utmärker molntjänster för företag är att användare har åtkomst till system, tjänster och lagring från olika typer av enheter, oavsett om du jobbar på kontoret eller på distans. Det kräver bara en internetuppkoppling och access för att skapa en fungerande arbetsplats.

Molntjänster delas normalt in i tre nivåer. IaaS (infrastruktur som tjänst) med till exempel virtuella maskiner, servrar, lagring och backup. PaaS (plattform som tjänst) som inkluderar databaser, webbservrar och utvecklingsverktyg, samt SaaS (mjukvara som tjänst) som är tjänster som e-postverktyg, Microsoft 365, CRM-verktyg och ekonomisystem.

Med molntjänster från Nordlo får du en flexibel och kostnadseffektiv lösning anpassat efter ditt företags specifika behov och visioner. Vi sköter all drift, säkerhet och support så ni slipper investera i egna lokala servrar, personal eller infrastruktur. Resultatet är en snabbfotad, innovativ och framtidssäkrad verksamhet med ökad IT-säkerhet och automatiserade processer.

Läs mer om våra tjänster inom molnlösningar

Så flyttar vi din verksamhet till molnet  

För att börja använda molntjänster måste din verksamhet genomföra en migrering. Detta innebär att du flyttar dina tjänster och data till molnet. Så här kan Nordlo genomföra en lyckad migrering. 

1

Skapar en förståelse av er målbild och vision

Vi skapar först en tydlig bild av er målbild och vision baserat på era tankar om innovation, säkerhet, automation och kostnad. Vi genomför även en riskanalys för att visa på de risker och utmaningar som kommer med er molnstrategi. 

2

Genomför en djup teknisk analys för att hitta rätt lösning

Nästa steg är en teknisk analys. I den utgår vi från företagets kultur, säkerhetskrav, systemets tekniska krav, befintliga system och ekonomi. Målet är att smidigt övergå till en molnlösning som passar din verksamhet och dina kollegor. 

3

Bekräftar insikter med en mjuk analys

Vi fortsätter med en mjuk analys där vi genom intervjuer och samtal säkerställer att den tekniska analysen stämmer överens med medarbetarnas syn på verksamheten. Detta är också viktigt då många processer och rutiner som önskas i molnet inte finns dokumenterade.

4

Bygger en molnbild och utbildar personal

Efter genomförda analyser väljer vi tillsammans vilken molntjänst som passar din verksamhet bäst, varefter utveckling och implementering kan ske. Vi lägger stor vikt på utbildning för att se till att den kunskap som krävs för att använda er nya molnlösning finns i verksamheten. 

Vilken molntjänst passar mig?  

Med den enorma mängd data ett företag skapar och konsumerar dagligen, blir det både dyrt och tidskrävande att hantera lokalt. Lösningen på detta är att drift, lagring och infrastruktur finns någon annanstans än i egen serverhall. Här kan en privat, publik eller hybrid molnlösning användas.

Vad är det publika molnet?

Microsoft Azure förklarar det publika molnet som något som ägs och sköts av en tredje-parts leverantör och köps in via licenser. Tjänsterna nås via webbläsare och är öppna och tillgängliga för alla företag att använda. Exempel på publika molntjänster är mail via Outlook eller G-mail, fillagring via OneDrive, och samarbetsplattformar som Teams och Slack.

Läs mer om Nordlos tjänster inom det publika molnet

Vad är det privata molnet?

Med privata molntjänster driftas er IT-miljö på ett privat nätverk, med hårdvara och mjukvara som är exklusiv för er verksamhet. Det gör det lättare att anpassa resurser och funktionalitet till specifika IT-krav och behov. Privata molntjänster passar särskilt bra för företag med höga krav på tillgänglighet och trygghet, ofta kopplat till känslig eller sekretessbelagd information. 

Läs mer om Nordlos erbjudande inom privata moln

Vad är det hybrida molnet?

En hybrid molnlösning kombinerar moderna och innovativa lösningar i det publika molnet, med den trygghet och närhet som finns on-prem. Ni tar del av fördelarna i det publika molnet och behåller de delar som kan vara svåra att flytta på grund av tekniska eller legala skäl, i det privata molnet.

För och nackdelar med molntjänster i praktiken 

De främsta fördelarna med molntjänster ligger i skalbarheten och den enorma innovationskraften. Med fillagring på molndisk är din data dessutom skyddad, även om något skulle hända din dator, och din IT-leverantör ser till att dina tjänster uppdateras och underhålls löpande. När ni är i gång har ni dessutom en fast kostnad för drift, underhåll, lagring och säkerhet, vilket underlättar budgeteringen. Ni kommer spara tid och pengar, och kan i stället fokusera helhjärtat på er kärnverksamhet.

Då olika molntjänster är så pass flexibla och anpassningsbara till företag av olika storlekar, utmaningar och behov finns det inga gemensamma nackdelar med att flytta hela eller delar av verksamheten till molnet. Däremot finns det risker om migreringen inte görs ordentligt från början. En illa genomförd migrering kan resultera i osäkra system och en dyrare tjänst som fungerar dåligt. Därför är det helt avgörande med en partner med gedigen erfarenhet i molnlösningar och migrering, så allt görs korrekt på en gång.

Vill du läsa mer om hur Nordlo jobbar med molntjänster?

TJÄNST

Moln- & infrastrukturstjänster

Optimera er IT-miljö med Nordlos anpassade moln- och infrastrukturlösningar för stabil drift, skalbarhet och framtidssäkerhet.

TJÄNST

Privata molntjänster & IT-drift

Skapa en flexibel och säker IT-miljö genom privata molntjänster och IT-drift som är anpassad efter era behov.

ARTIKEL

Allt om IT-infrastruktur

Lär dig allt du behöver veta om IT-infrastruktur! Oavsett om er data ska lagras på en lokal server, i molnet eller i en hybridlösning så möter Nordlo era behov.

TJÄNST

Publika molntjänster

Ta del av den skalbarhet, flexibilitet och innovationskraft som finns i det publika molnet och accelerera er digitala transformation.

Vill du prata mer om molntjänster med oss?

Vi älskar kunddialoger och utmaningar. Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare