HomeTjänsterFörbättra vardagenUtveckling

IT-utveckling för skräddarsydda lösningar

När standardiserade lösningar inte räcker till och ditt företaget har behov av att utveckla befintliga eller nya; system, integrationer, applikationer, databaser, intranät, webbsidor och appar, kan Nordlo hjälpa till.

IT-utveckling när standardiserade lösningar inte räcker till

De flesta företag har lösningar som inte alltid ger önskad effekt. Företag kan ha särskilda behov inom ett eller flera områden där så kallade "of the shelf"-produkter inte räcker till. Ibland kan det behövas en mer specialiserad processhantering än vad till exempel ekonomisystemet kan erbjuda. En annan gång kan det vara nödvändigt att integrera äldre system med nya system för att undvika att värdefull data eller metoder går förlorade. Allt som oftast handlar det då om integration, design av en ny databas och överföring av data från de gamla systemen, eller en helt ny applikation, utvecklad från grunden och skräddarsydd utifrån kundunika behov. Som IT-partner utvecklar Nordlo alla typer av system, server- och klientapplikationer, oberoende applikationer, databaser och integration med befintliga databaser.

Nordlo har programmerare som är dedikerade utvecklare inom dessa områden. Vi strävar ständigt efter att utveckla system och applikationer som underlättar vardagen och ger mervärde för våra kunder. Plattformen vi använder beror helt på vad som är lämpligast att använda utifrån vilka uppgifter som ska utföras.

I utvecklingsprocessen definierar vi kundens behov och skapar en översikt över vilken ytterligare information som måste samlas in. Därefter struktureras och layoutas systemet, applikationen eller motsvarande med hjälp av kundens återkoppling. Omfattande testning tar vid för att säkerställa att systemet fungerar som förväntat vid bearbetning av testdata. Därefter ansluter vi systemet till användarna. Beroende på vilken hostinglösning kunden väljer utför vi nödvändiga uppdateringar och underhåll.

Om ni bestämt er för att investera i ett nytt system eller applikation finns det två tydliga vägval – en standardlösning eller skräddarsydd lösning. Dessa två kategorier varierar mycket, och när du väljer en av dem, avisar du nödvändigtvis inte den andra. Om du köper en standardlösning kan du nämligen skräddarsy den utifrån företagets behov genom att anpassa operationen, rutinerna och processerna till de funktioner du får med lösningen.

Nordlo levererar lösningar som vidareutvecklar kundens verksamhet och affär. Vi skräddarsyr ofta lösningar när standardlösningar inte räcker för att tillmötesgå kundens behov.  Nordlo hjälper även till med att utveckla IT-strategier för kunderna och genom hög kompetens inom bland annat applikationsstrategi och datasäkerhet kan vi kontinuerligt hjälpa våra kunder att välja rätt lösning utifrån specifika uppgifter och behov.

Användningsområden

  • System- och applikationsutveckling och arkitektur
  • Webb- och apputveckling
  • Databaser, integrationer, "Big Data"
  • Konsultteknik och plattform

Intresserad, kontakta oss!

Fler tjänsteområden inom vardag

“Varför ändra på ett
vinnande koncept? Vi har
helt enkelt varit nöjda
med leveransen och partnerskapet
med Nordlo”

Vill du komma i kontakt?

Vi älskar kunddialoger och utmaningar. Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Behöver du support så leta upp ditt lokala Nordlo-kontor på vår kontaktsida >>