HemIT-tjänsterSäkerhetSecurity awareness

Security Awareness  

Gör era medarbetare till er första försvarslinje mot säkerhetshot. Vi erbjuder utbildning som hjälper era medarbetare att öka sin medvetenhet och kunskap kring risker och externa hot samt hur man hanterar data, kommunikation, hårdvara och applikationer på ett säkert sätt. 

Säkerhetsutbildning

En stark säkerhetskultur är avgörande för en trygg verksamhet. Nordlo erbjuder interaktiva säkerhetsutbildningar för era medarbetare för att skapa kunskap och medvetenhet kring vanligt förekommande säkerhetsrisker, vad hoten kan innebära och hur man ska agera. Ett effektivt, lärorikt och användarvänligt sätt att stärka verksamhetens samlade cyberskydd som ger ledningen en bra bild över säkerhetsnivån hos era medarbetare 

Vilka risker utsätts ditt företag för? 

Varje dag mottar vi enorma mängder information via bland annat e-post, sms och sociala medier. Det är inte ovanligt att man i stressen och mediabruset råkar klicka på en okänd länk, dela med sig av information eller bli lockad av ett erbjudande som verkar vara skräddarsytt för just dig. Faktum är att medarbetarna beräknas vara orsaken till 60% av alla säkerhetsintrång på grund av okunskap och oförsiktighet. Samtidigt har cyberhoten blivit alltmer sofistikerade och att vara kritisk i sin IT-vardag har aldrig varit viktigare. Här berättar vi mer om vilka risker ditt företag kan utsättas för och vad ni kan göra för att stärka ert skydd.

 

Vill du komma i kontakt?

Vi älskar kunddialoger och utmaningar. Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Behöver du support så leta upp ditt lokala Nordlo-kontor på vår kontaktsida >>

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare