HemIT-tjänsterSäkerhetSäkerhetsanalys

Säkerhetsanalys 

Lås oss stötta ert säkerhetsarbete och identifiera era hotbilder genom en säkerhetsanalys. Vi använder bland annat pentester och sårbarhetsanalyser som grund för att hjälpa er att identifiera riskområden samt upprätta en säkerhetsbaslinje bestående av policys, processer och verktyg som ger det skydd er verksamhet behöver.

Sårbarhetsscanning

Sätt säkerhet i system på ert företag. Med sårbarhetsscanning skannar vi regelbundet era system, nätverk och applikationer efter sårbarheter. Vi upptäcker och åtgärdar säkerhetsrisker som saknade patchar, skadlig programvara eller konfigurationsproblem, genom att matcha er säkerhetsscanning mot vanligt förekommande sårbarheter.

Threat hunt – Nordlos verktyg för attacksimulering 

Threat hunt är Nordlos eget analysverktyg som genom en attacksimulering tar reda på vilka vägar en attack kan ta utifrån olika scenarios. Målet är att avgöra er risknivå och bedöma om attackerare kan påverka centrala funktioner, skada data på filservrar eller göra viktiga system otillgängliga. Vi tittar även på hur man hindrar lateral förflyttning mellan system i nätverket för att hindra spridning och skydda central lagring av data.

Nordlo utvärderar ert företags förmåga att undvika, hantera och säkra återhämtningen efter en eventuell attack, varefter vi rekommenderar utvecklings- och förbättringsmöjligheter för att stärka säkerheten i IT-miljön.

Vill du komma i kontakt?

Vi älskar kunddialoger och utmaningar. Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Om du redan är kund och behöver support, kontakta din Nordlo-leverantör här: support.

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare