HemIT-tjänsterSäkerhetInformationssäkerhet

Informationssäkerhet

Skydda värdefull information från obehöriga och säkerställ att rätt person har till gång till data. Nordlo hjälper er säkerställa att er informationssäkerhet hanteras och skyddas korrekt genom bland annat informationsklassificering, utbildningar, identitets- och behörighetshantering samt kryptering. 

Informationsklassificering

En gedigen informationsklassificering utgör grunden i ett robust informationssäkerhetsarbete. Vi hjälper er klassificera information och data, bestämma var den ska lagras och hur skyddet ska se ut, dessutom ser vi till att lagar och regelverk följs. Målet är ett säkert och dokumenterat sätt att lagra och skydda er företagsinformation, så den inte hamnar i fel händer. 

Riskanalys och incidenthantering

Vi rekommenderar alla företag att genomföra en riskanalys för att identifiera och förstå vilka säkerhetsrisker som hotar verksamheten. Baserat på riskanalysen kan en åtgärdsplan med anpassade säkerhetslösningar tas fram. Vi kan även stötta med en plan för incidenthantering, med körschema som kan användas vid en eventuell attack, så angreppen snabbt kan avvärjas.

Kontinuitetsplaner

Kontinuitetsplanen bestämmer hur ert förtag ska agera om ett avbrott eller intrång sker. Snabb återställning av kritiska funktioner och system bidrar till att kontrollera effekten av en eventuell incident och minskar störningarnas inverkan på den verksamheten. Vi hjälper er ta fram en kontinuitetsplan som förankras hos medarbetarna och ökar den samlade säkerhetsmedvetenheten inom företaget.

Identitets- och behörighetshantering

Få kontroll över vem som har åtkomst till företagets information. Vi hjälper er stärka er säkerhet samtidigt som vi värnar om tillgängligheten med struktur för identitetshantering, policys och lösningar som single sign on, MFA och IAM. Dessutom stöttar vi med compliance enligt bland annat GDPR och branschspecifika regelverk, för stärkt integritet och korrekt hantering av känslig information.

Strategisk IT-säkerhet som grund

Att genomföra ett gediget IT-strategiskt säkerhetsarbete, där man får med sig hela verksamheten, är första steget att skapa en arbetskultur som är motståndskraftig och säker i vardagen. En av våra säkerhetsexperter, Mattias Jadesköld, förklarar skillnaden mellan strategisk säkerhet och säkerhet i vardagen.  

Vill du komma i kontakt?

Vi älskar kunddialoger och utmaningar. Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Om du redan är kund och behöver support, kontakta din Nordlo-leverantör här: support.

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare

Denna webbplats använder cookies och personuppgifter

När du besöker https://nordlo.com använder vi på Nordlo Group AB cookies och dina personuppgifter. Vissa cookies och vissa personuppgiftsbehandlingar är nödvändiga medan du själv väljer om du vill samtycka till andra, du gör ditt val här nedan. Ditt samtycke är helt frivilligt.

Du har vissa rättigheter, till exempel, rätt att återkalla ditt samtycke och rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Läs mer i vår cookiepolicy och vår integritetspolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Cookies och personuppgifter vi använder för analys

För att analysera hur du använder vår hemsida används cookies från Googles analysverktyg Google's analytics service och HubSpot. Dessutom behandlar vi dina personuppgifter, bl.a. din krypterade IP-adress, din geografiska plats och annan information om hur du använder hemsidan.

Cookies och personuppgifter vi använder för marknadsföring

Vi använder cookies och dina personuppgifter för att visa dig relevant marknadsföring och för att följa upp sådan marknadsföring när du besöker andra hemsidor eller sociala medier. Vi gör detta med hjälp av Google, Facebook, HubSpot och LinkedIn. De personuppgifter vi behandlar av marknadsföringsskäl är bl.a. din IP-adress, information om hur du använder hemsidan och information som dessa tjänster har om dig sedan innan. 

Cookies och personuppgifter vi använder för personlig marknadsföring

För att visa relevanta annonser placerar vi cookies för att skräddarsy annonser för dig.

Cookies och personuppgifter vi använder för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att erbjuda unika erbjudanden som är anpassade efter dina användardata.