HemIT-tjänsterSäkerhetCybersäkerhet

Cybersäkerhet

När säkerhetshoten blir allt mer avancerade tar vi ett helhetsgrepp om er cybersäkerhet och utformar ett robust skydd för er verksamhet. Med tjänster som täcker in hela NIST-ramverket och en SOC som är bemannad dygnet runt kan vi snabbt upptäcka och agera på hot för att skydda verksamheten från attacker och kostsamma avbrott. 

SOC – Security Operation Center

Nordlos SOC består av erfarna säkerhetsexperter som övervakar infrastruktur, molnmiljöer, system och endpoints dygnet runt för att upptäcka cyberhot i realtid och åtgärda eventuella sårbarheter. Genom nära samarbete och marknadsledande teknologi skapar vi förståelse för er unika hotbild och utformar en SOC som passar just er. Vi blir ert externa säkerhetsteam som skyddar er miljö, agerar rådgivare och stöttar i det kontinuerliga säkerhetsarbetet. 

SIEM – Security Information and Event Management

SIEM är ett centralt säkerhetssystem som loggar alla händelser från användare, datorer, system och applikationer och genom AI-teknik identifierar och larmar vid hot och avvikelser. Med hjälp av Nordlos säkerhetsexperter blir SIEM navet i ert säkerhetsarbete. Vi analyserar data, skyddar er miljö och skapar överblick och kontroll över det som händer i IT-infrastrukturen på ert företag. 

EDR/XDR – Endpoint Detection and Response

EDR är en AI-baserad agent som analyserar händelser och användarbeteende i företagets datorer, servrar och nätverk. Detta för att övervaka och identifiera eventuella hot, attackmönster, onaturligt beteende eller skadlig kod. Varningar och misstänkt aktivitet undersöks sedan av säkerhetsexperter i Nordlos SOC.

Cybersäkerhet enligt NIST-ramverket 

Unika behov kräver anpassade lösningar. Vi utgår från NIST Cybersecurity Framework för att förstå ert företags hotbild och se vilka förbättringar som måste göras för att skydda er miljö mot intrång, cyberattacker, spam, phishing och ransomeware. Detta sker i fem steg.

Identifiera. Vi identifierar era affärskritiska system och information för att bedöma vilka risker som finns kopplade till varje enskild resurs.

Skydda. Våra experter hjälper er implementera säkerhetsåtgärder för att skydda system och information mot hot och risker.

Upptäck. Upprätta system och processer för att upptäcka säkerhetsincidenter eller avvikelser.

Hantera. Skapa en plan för att hur ni åtgärdar eventuella incidenter, till exempel genom isolering och återställning av data.

Återställa. Se till att snabbt kunna återställa systemen efter en incident och utvärdera hur ni ska undvika liknande situationer i framtiden.

Skalbara säkerhetstjänster  

Skalbarhet har alltid varit en viktig del som genomsyrar hela Nordlos erbjudande, även på säkerhetsidan. Vi ser det som en självklarhet att kunna erbjuda våra robusta säkerhetstjänster och djupa kompetens till företag och organisationer av alla sorter och storlekar. Från det lilla företaget till stora företag med tusentals användare, oavsett om infrastrukturen finns i molnet eller on prem. Men även till myndigheter och andra offentliga organisationer med höga regulatoriska krav. Därför är Nordlos säkerhetstjänster utformade med skalbarhet, säkerhet och förändringsbarhet som viktiga arkitekturprinciper.

Vill du komma i kontakt?

Vi älskar kunddialoger och utmaningar. Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Behöver du support så leta upp ditt lokala Nordlo-kontor på vår kontaktsida >>

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare