HemIT-tjänsterModern arbetsplatsIT för arbetsplatsen

IT för kontoret

Genom rätt digitala förutsättningar för alltifrån mötesrum och nätverk till skrivare, kan ni arbeta effektivare än någonsin — och säkerställa en modern arbetsplats.

Effektiva och säkra printlösningar

Det finns många risker när det saknas en effektiv skrivarhantering hos organisationer, dessutom saknar många äldre skrivare förmågan att identifiera vem som skriver ut, platsen det görs ifrån eller vilka dokument som skrivs ut. Denna brist utgör en säkerhetsrisk i sig, i form av att känslig information kan hamna i fel händer.

Det finns många dokumenterade säkerhetshål i dagens skrivare vilket gör det än mer viktigt att installation och konfigurering görs på rätt sätt. För att ni ska få en så effektiv och säker hantering av era skrivare som möjligt utgår vi ifrån era behov och säkerställer att lösningen är flexibel från grunden. Din organisations behov kommer sannolikt att förändras över tid och då behöver utrustningen på arbetsplatsen också göra det.

Vår ambition är att skapa en lösning för ert företag som innebär att ni behöver lägga mindre tid på att hantera skrivare och därmed kan fokusera på kärnverksamheten samtidigt som ni kan känna er trygga med att hanteringen sker på ett tryggt och kostnadseffektiv sätt. 

Inga fler dyra investeringar och tidskrävande underhåll. Låt oss hjälpa dig att göra din arbetsplats mer effektiv och hållbar.

Fördelar

  • Utökad säkerhet
  • Uppdaterad teknologi
  • Minskad administration
  • Informationscenter för utskrifter, inmatning av dokument, gemensam/personlig lagring, säkerhet

Intresserad, kontakta oss!

Varför Nordlo

Kom närmare
digital harmoni

Vi vill vara nära våra kunder. Därför ser vi till att lära känna din verksamhet på djupet. Med våra lösningar anpassade efter dig och dina medarbetare minskar avståndet mellan teknik och användare, och låter er fokusera på mer värdeskapande uppgifter.

Nära samarbete

För dig som kund är Nordlo en partner som alltid finns nära. Vi förstår din verksamhet och bygger vår leverans på nära samarbete och hög service.

Hållbarhet i fokus

Vi vägleder dig mot hållbara digitala lösningar som utvecklar din organisation och tar ansvar för samhället.

Ansvar för helheten

Genom att lämna över hela eller delar av er IT till oss skapar vi lösningar anpassade efter ditt företags unika behov så du kan fokusera på annat.

Vi driver förändring

Vi arbetar för ett långsiktigt partnerskap där vi tillsammans förbättrar, utmanar och utvecklar nya vägar som driver din verksamhet framåt.

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare