Säkerhet i molnet

Allt fler företag arbetar i molnet och Microsoft 365 för att dra nytta av möjligheter till distansarbete och samarbete var man än befinner sig. Samtidigt ökar intrångsförsöken mot företag, och vikten av säkra molntjänster är stor.

Metoder för att öka och optimera er säkerhet 

Det finns en rad möjligheter för att öka säkerheten i Microsoft 365, vilket blir mer kritiskt ju mer molnbaserat vi arbetar. Se våra filmer om några av funktionerna som kan hjälpa till att säkra er verksamhet.

Därför är MFA väsentligt för en säker IT

Multifaktorautentisering (MFA) är ett effektivt sätt att stoppa intrång i molnmiljön genom att lägga till identifiering i inloggningen i Microsoft 365. Har hackarna kommit åt era lösenord genom exempelvis bruteforce och passwordspraying så hindrar MFA åtkomst till kontot.

Risker med ransomware

Vad missar man ofta när det gäller ransomware? Det kan handla om att begränsa spridningen av krypteringen, så kallad lateral förflyttning. Men hjälp av våra experter stöttar vi dig i den proaktiva IT-säkerheten för att förhindra men också begränsa skadan när den väl har uppstått.

Vilka risker utsätts verksamheten för med molntjänster?

Som användare av molntjänster och kund hos de stora molntjänstleverantörerna utsätts verksamheten för fler risker, i och med att attackytorna ökar. Eric berättar om grundläggande principer för säkerhet i molnet i denna video.

Se över er säkerhet med en analys

Vi träffar dig gärna för att berätta mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet med att få ut den fulla potentialen av säkerhetsfunktioner som finns i Microsofts 365. Genom att se på hur ditt företag arbetar idag, och vilken teknik och verktyg ni använder kan vi ge skräddarsydda förslag på de säkerhetslösningar som är rätt för er och era behov.

Boka en kostnadsfri genomgång

Därför behöver ni uppgradera er
säkerhet inom Microsoft 365

Många använder idag Microsoft 365-sviten på grund av de många fördelar det ger. Denna utveckling når dock även de som inte har goda avsikter, och i en allt raskare takt blir konton i molnet måltavlor för dessa individer. Därför blir det allt viktigare att säkerställa att era molntjänster är skyddade. För högre säkerhet i molnet finns det i grunden fyra huvudaspekter:

1

Begränsa åtkomst

Eftersom molnet gör allt åtkomligt via Internet är det mycket viktigt att endast rätt personer har åtkomst till lämpliga verktyg under precis den tidsperiod som krävs.

2

Skydda er data

Ta reda på var er data finns och se till att ni har rätt inställningar för att skydda den, och den infrastruktur där datan finns. 

3

Möjlighet till återställning av data

Det är grundläggande att ha en bra säkerhetskopieringslösning, backup och dataåterställningsplan i det fall ett intrång skulle ske, så att er verksamhet snabbt kan återgå till det normala igen.

4

Åtgärds- och incidentplan

När en organisation utsätts för ett angrepp behövs en plan som minskar den negativa inverkan och förhindrar att andra system blir utsatta.

Vanliga frågor om säkerhet i molntjänster

Vad är Multi-Factor Authentication (MFA)?

Multi-Factor Authentication (MFA) är en metod för autentisering som kräver användning av mer än en verifieringsmetod och lägger till ett andra säkerhetslager till användarinloggningar och transaktioner. Användaren autentiserar sig med lösenord och godkänner inloggningen i sin mobiltelefon. Metoden är ett effektivt sätt att förhindra intrång från obehöriga, och är en standardrekommendation för att säkra verksamheten.

Vilka utmaningar har små- och medelstora företag kring säkerhet i molnet?
Vilka är de bästa metoderna för övervakning av molntjänster i små och medelstora företag?
Vad innebär att hackare använder sig av crypto mining?
Vad är Zero trust?
Vad är Secure score i Microsoft 365?

Vill ni se över er säkerhet?

Hör av dig till oss via kontaktformuläret nedan så kontaktar vi dig.

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare