Infrastruktur 
och molntjänster

Nordlo tar hand om och förvaltar er infrastruktur och molntjänster

Nordlo erbjuder heltäckande lösningar för infrastruktur, molntjänster och drift. Från olika former av molntjänster till serverdrift i datacenter där du kan lämna över ansvaret till oss.

Vi kommer med handfasta råd angående er infrastruktur och erbjuder virtuella servrar, hosting, lagring, backup och drifttjänst. I och med att ni endast betalar för det ni förbrukar blir infrastrukturen enkel att skala upp- och ned beroende på era behov. Många företag behöver exempelvis mer serverkapacitet under de månader på året som de har som mest trafik eller som mest försäljning. När ni samarbetar med Nordlo blir detta både kostnadseffektivt och lätthanterligt.

Nordlo tar även hand om och ansvarar för servrar, databaser, middleware och applikationer. Vi erbjuder Kubernetes drift och har Open Stack lösningar för t.ex. er DevOps. På så sätt får ni en helhetslösning för er infrastruktur när ni har Nordlo som samarbetspartner.

Kontakta oss

Vad kännetecknar en pålitlig IT-drift?

 • Hög upptid
  En trygg och pålitlig IT-drift kräver hög upptid, det vill säga att tjänsterna fungerar en lång tid med inga eller få avbrott.
 • Flexibilitet och skalbarhet
  Oavsett om verksamheten växer eller minskar ska IT-driften enkelt kunna skalas upp och ned för att passa era behov.
 • Säkerhet och redundans
  Med en pålitlig infrastruktur är säkerheten på högsta agendan. Oavsett om det gäller datacenter, backup och skydd mot intrång. Redundans avser att datan och tjänsterna är dubblerade.
 • Proaktivt samarbete
  En bra leverantör av pålitlig IT-drift hjälper sina kunder att få en bra lösning och bättre verksamhetsnytta genom ett proaktivt samarbete.

Överväger ditt företag att lägga infrastruktur och molntjänster hos en leverantör?

Genom att investera i sin IT-infrastruktur och lägga den hos en leverantör med både hög kompetens och rätt resurser skapar man rätt förutsättningar för en välfungerande IT-miljö.

Vill du veta mer om hur Nordlo levererar infrastruktur och molntjänster till sina kunder? Läs om några av våra kunder som valt att lägga sin infrastruktur hos oss:

Rapport: Morgondagens molntjänster

Utvecklingen går allt snabbare mot molntjänster, men för att vi ska bli bäst på att nyttja digitaliseringens möjligheter behöver skiftet ske i en större utsträckning. De största drivkrafterna bakom användandet av molntjänster är att de bidrar till ökad flexibilitet, möjliggör större fokus på kärnverksamheten, ökad kostnadseffektivitet och positiva effekter på innovation.

I vår rapport kan du läsa om vad som sker inom området moln- och hybridlösningar just nu, vilka utmaningar som verksamheter upplever vid en flytt till molnet och hur de kan överkomma hindren.

Läs rapporten

Vill du komma i kontakt?

Vi älskar kunddialoger och utmaningar. Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Behöver du support så leta upp ditt lokala Nordlo-kontor på vår kontaktsida >>

 • Avsnittsavdelare

 • Avsnittsavdelare