HomeTjänsterUtveckla inför framtidenVerksamhetsutveckling

Utveckla verksamheten med hjälp av rätt IT-lösningar

Vi hjälper er med en strategisk genomlysning av verksamheten och att genomföra de förändringar som krävs för att utveckla den med hjälp av IT och digitala arbetssätt.

Verksamhetsutveckling tillsammans med Nordlo

Strategisk genomlysning

Vi genomför en teknisk och strategisk genomlysning tillsammans med er för att få full koll på er verksamhet. Genom att träffa er på plats lär vi oss hur ni arbetar, vilka utmaningar ni har och vilka konkreta lösningar som ni behöver. På så sätt får ni en partner som kan hjälpa er att komma närmare digital harmoni.

Vi pratar både med företagsledningen och andra medarbetare i verksamheten. På så sätt upptäcker vi ofta flaskhalsar och vardagsproblem som går förlorade när man endast har ett fågelperspektiv.

Vi erbjuder genomlysning till såväl nya som befintliga kunder. För befintliga kunder skapar vi ett årshjul där vi skapar förutsättningarna för ett kontinuerligt samarbete. Genom att diskutera er verksamhet och dess IT-behov ger vi er möjligheten att ligga steget före.

Digitala arbetssätt

Vi kan även hjälpa er med insikter om vilka digitala verktyg och system som passar bäst för ert företag.

Digitala arbetssätt innebär även att era rutiner kan få ett lyft. Studier har visat att det både leder till fler nöjda medarbetare och en bättre produktivitet. En stark bonus är att ni även blir ett miljövänligare och mer hållbart företag.

När ni samarbetar med Nordlo får ni tillgång till de digitala verktyg som ni behöver för att arbeta så produktivt och effektivt som möjligt, utan att för den sakens skull glömma bort människan bakom verktyget. Detta leder till starkare resultat och bättre lönsamhet för er verksamhet.

IT-lösningar som skapar värde

Nordlo prioriterar lösningar som skapar värde för våra kunder och IT som gör skillnad på arbetsplatsen. Tillsammans med er skapar vi de nyckeltal och resultat som ni behöver ha kontroll över för att växa. Vi analyserar era behov och presenterar lösningar som ger tydlig nytta utifrån er verklighet och vardag. Nordlos kundansvariga, konsulter och arkitekter utvecklar er verksamhet med hjälp av moderna IT-lösningar. 

Nordlo är en partner som ni kan lita på när ni behöver IT-lösningar som gör skillnad för er verksamhet.

Tjänster och fördelar

  • Teknisk och strategisk genomlysning
  • Digitala arbetssätt - IT-lösningar som bidrar till KPI uppfyllnad, förändrade arbetssätt och rutiner med digitalt stöd
  • Plattformar och verktyg

Intresserad, kontakta oss!

Fler tjänsteområden inom Framtid

“Vi är inte färdiga, men
nu har vi en bra grund att
stå på. De system som hittills har flyttats hem uppvisar enastående prestationer. De förväntningar vi hade har överträffats"

- Peter Lilja, Gina Tricot