HomeTjänsterUtveckla inför framtidenDigital navigering

Navigera in i Framtiden med rätt IT-stöd

Nordlo har IT-experter som håller koll på trender, säkerhet, innovationer, miljö, etc. Utifrån det kan vi hjälpa er att navigera rätt i det stora utbudet av tekniska lösningar.

Nordlo ger dig rätt navigering i den digitala världen

Vi hanterar omvärldsbevakning
Med Nordlo som samarbetspartner får ni inte bara tekniska lösningar, ni får även en väg in och igenom den teknologiska djungel som företag i normala fall måste navigera i på egen hand. Nordlos konsulter och förvaltare (TAM) hjälper er att navigera i den digitala världen. Vi skapar tillsammans en strategisk plan som stärker er position på marknaden.

Nordlo har experter inom IT som har koll på trender, produkter och tjänster. Utifrån vår kompetens om olika branscher och tekniska lösningar kan vi ge förslag på förbättringar av er IT-miljö. Det är inte bara värdefullt när vi börjar arbeta tillsammans, de främsta förtjänsterna av detta får ni genom den kontinuerliga expertis som vi erbjuder. När det dyker upp nya möjligheter i er bransch finns Nordlo där och visar er vägen.

Från nuläge till nästa nivå
Genom att arbeta med konkreta lösningar som ni kan implementera inom en rimlig tidsram tar vi er från målbild till färdigt resultat. Vi utför en strategisk och teknisk genomlysning för att få en komplett bild över era utmaningar och behov. Utifrån det arbetar vi sedan tillsammans med er för att se till så att vi skapar lösningar som inte bara är effektiva utan även hållbara.
Nordlo är samarbetspartnern som förstår er historia, har en komplett bild över er nutid och som kan ta er in i framtiden.

Regelverk
Med jämna mellanrum dyker nya regulatoriska krav upp. Många företag spenderar mycket tid och pengar på att förstå nya regleringar och vidta de åtgärder som krävs för att följa dem.

Med Nordlo som partner får ni den hjälp som ni behöver för att följa alla regler som gäller för er bransch, utan att ni för den sakens skull ska behöva spendera mer tid på att följa regelverk än ni gör på att utveckla er verksamhet

Säkerhet
Det finns framförallt tre anledningar till varför IT-säkerhet har blivit en het fråga. För det första blir IT-baserade hot allt fler, både i form av DDoS-attacker och dataintrång. För det andra kostar det mycket för företag som utsätts för hot. Sist, men inte minst har utsattheten ökat då allt fler företag består av ett stort nätverk av integrerade system, plattformar och verktyg.

IT-säkerhet är i dag något som alla företag måste arbeta kontinuerligt med. För att undvika hot gäller det att samtliga i verksamheten är utbildade i vad en säker IT-miljö består av, och detta hjälper vi er med

Hållbarhet (ESG)
Nordlo är miljöcertifierat. Vi hjälper er att arbeta med hållbarhet i olika arbetssituationer och är experter inom livscykelhantering. Bra hållbarhet leder till kostnadsbesparingar i form av mer agila processer och en smalare och smidigare organisation.

Vi erbjuder även digitala kommunikationslösningar som hjälper er att sköta såväl intern som extern kommunikation, utan att behöva resa land och rike runt.

Tjänster och fördelar

  • Vägledning och rekommendationer för nya digitala tjänster
  • Expertis inom system och applikationer som påverkar verksamhetsnära tjänster
  • Riktning och omvärldsanalys för korrekta vägval och utveckling
  • Nordlos konsulter och förvaltare (TAM) hjälper er att navigera i den digitala världen

Intresserad, kontakta oss!

Fler tjänsteområden inom Framtid

“Vi är så nöjda med att en leverantör kan ge oss både en fungerande vardag, och samtidigt kan hjälpa oss med det strategiska it-arbetet så att vi fattar rätt beslut inför framtidens utmaningar”

- Beatrice, Montico