HomeTjänsterUtveckla inför framtidenAffärsutveckling

Förbättra era kunderbjudanden med rätt IT-lösningar

Vi hjälper er att genomföra de åtgärder som krävs för att förbättra era kunderbjudanden och processerna kring dem. På så vis blir de plattformar och verktyg ni erbjuder era kunder mer lättförståeliga och användarvänliga.

Skapa attraktiva erbjudanden med affärsutveckling

Nya och bättre erbjudanden för era kunder
Insikter om hur er verksamhet kan växa och prestera optimalt är ovärderliga. Genom att jobba tillsammans med er, diskutera med er och analysera er verksamhet skapar vi förståelse för vad som krävs för att leverera till era kunder i dag, i morgon och i framtiden.

Vi hjälper er att utveckla bättre erbjudanden för era kunder och ser till så att de plattformar och verktyg som ni erbjuder är lätta att förstå och användarvänliga. När era kunder förstår tekniken blir trycket på er support mindre, vilket innebär kortare ledtider.

Vi gör en komplett inventering av era licenser, system och plattformar. På så sätt får ni inte bara en bättre överblick över vad ni faktiskt har i er systemkatalog, vi skapar även möjligheter för er att bli en mer agil verksamhet, som inte förlitar sig på ett hundratal olika verktyg när ett fåtal kan göra samma jobb på ett mer effektivt sätt. 

Digitaliseringstjänster
Förtjänsterna med en digitaliserad verksamhet är många. När era tillgångar blir digitala får ni en bättre tillgång till dem och det leder i sin tur till att ni kan ni fatta bättre beslut, bli mer produktiva och skapa förutsättningar för innovation. Det innebär även att ert erbjudande mot era kunder blir bättre och mer modernt. Det är viktigt att möta sina kunder där de befinner sig, och det första steget mot det målet är att digitalisera verksamheten.

Nordlo levererar IT-tjänster och tjänster inom Big Data, vilket bidrar till insamlingen av data och beslutsstöd. I och med att ni har tillgång till era resurser kan de användas för att skapa en bättre digital närvaro. Många företag har den digitala närvaron som främsta fokus för sin digitala strategi, och vi på Nordlo kan hjälpa er att ta fram det som ligger gömt i pappershögar och omvandla det till en strategisk tillgång. Vi arbetar även med beslutsstödsystem/BI och automatisering, vilket innebär stor nytta för era kunder då erbjudandet blir mer anpassat efter deras önskningar och krav.

Tjänster och fördelar

  • Digitala lösningar som leder till en utvecklad affär med era kunder
  • Förändrade arbetssätt och rutiner med digitalt stöd
  • IOT, Big data mm som bidrar till insamling av data och beslutstöd
  • Nordlos kundansvariga, konsulter och arkitekter utvecklar er verksamhet med hjälp av moderna IT lösningar

Intresserad, kontakta oss!

Fler tjänsteområden inom Framtid

“ Vi är inte färdiga, men nu har vi en bra grund att stå på. De system som hittills har flyttats hem uppvisar enastående prestationer. De förväntningar vi hade har överträffats

 

Peter Lilja, IT-chef Gina Tricot.