HemIT-tjänsterDigital verksamhetsutvecklingIT-strategi & Innovation

IT-strategi & Innovation 

Vi hjälper er att arbeta strategiskt med digital verksamhetsutveckling på både lednings- och verksamhetsnivå för att möjliggöra innovation, skapa nya affärsmöjligheter och driva utveckling inom er organisation. Genom nära samarbete, workshops och strategiska initiativ arbetar Nordlo proaktivt för att IT ska bidra till era affärsmål, idag och i framtiden. 

Strategisk samverkan och workshops

Vi använder oss av vår strategiska samverkansmodell och workshops för att avgöra vilka förbättrings- och effektiviseringsmöjligheter som finns och bör införas för att skapa affärsnytta för ert företag. En kontinuerlig strategisk samverkan ökar förståelsen för era visioner, strategier och affärsmål på ett strukturerat sätt. Baserat på detta kan vi sätta en IT-strategi och plan för digital verksamhetsutveckling som tar er verksamhet närmre  er vision och era strategiska mål.

Digital affärsrisk

I dagens snabba digitala utveckling där AI i allt större utsträckning börjar implementeras i verksamheter, krävs det att man som företag har kontroll över data och de säkerhetsrisker som kan uppstå. Tillsammans för vi en strategisk dialog, analyserar och följer upp risker kopplat till cybersäkerhet och omvärldsfaktorer för att skapa en trygg och framtidssäkrad verksamhet. 

Samspelet som skapar datadriven affärsnytta

Det är i samspelet mellan medarbetare, teknik och organisation som den datadrivna affärsnyttan och den digitala verksamhetsutvecklingen kan ske. De som får till ett bra samspel får störst utväxling för sina investeringar. Så här tänker vi. 

1. Medarbetare. Det spelar ingen roll vilken teknik man har på plats om man inte har medarbetarna med sig. Engagerade och motiverade medarbetare är avgörande för att strategin ska fungera och målen ska nås. Få med dem från start och se till att de har den kunskap som krävs för att arbeta i nya system och flöden.

2. Teknik. Digitalt mogna och förändringsbenägna användare kan inte verka utan rätt teknik. Ny teknik öppnar upp för nya processer och arbetsmodeller. Men den måste nyttjas på ett sätt som passar företaget och medarbetarnas kunskapsnivå.

3. Organisation. Nya strukturer testas bäst i utkanten av existerande organisationsstruktur, för att sedan integreras mer och mer i verksamheten. Skapa en företagskultur präglad av nyfikenhet, kreativitet och en vilja att testa nya saker. Både ny teknik och nya samarbeten med leverantörer, partners och kunder.

 

Vill du komma i kontakt?

Vi älskar kunddialoger och utmaningar. Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Om du redan är kund och behöver support, kontakta din Nordlo-leverantör här: support.

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare

Denna webbplats använder cookies och personuppgifter

När du besöker https://nordlo.com använder vi på Nordlo Group AB cookies och dina personuppgifter. Vissa cookies och vissa personuppgiftsbehandlingar är nödvändiga medan du själv väljer om du vill samtycka till andra, du gör ditt val här nedan. Ditt samtycke är helt frivilligt.

Du har vissa rättigheter, till exempel, rätt att återkalla ditt samtycke och rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Läs mer i vår cookiepolicy och vår integritetspolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Cookies och personuppgifter vi använder för analys

För att analysera hur du använder vår hemsida används cookies från Googles analysverktyg Google's analytics service och HubSpot. Dessutom behandlar vi dina personuppgifter, bl.a. din krypterade IP-adress, din geografiska plats och annan information om hur du använder hemsidan.

Cookies och personuppgifter vi använder för marknadsföring

Vi använder cookies och dina personuppgifter för att visa dig relevant marknadsföring och för att följa upp sådan marknadsföring när du besöker andra hemsidor eller sociala medier. Vi gör detta med hjälp av Google, Facebook, HubSpot och LinkedIn. De personuppgifter vi behandlar av marknadsföringsskäl är bl.a. din IP-adress, information om hur du använder hemsidan och information som dessa tjänster har om dig sedan innan. 

Cookies och personuppgifter vi använder för personlig marknadsföring

För att visa relevanta annonser placerar vi cookies för att skräddarsy annonser för dig.

Cookies och personuppgifter vi använder för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att erbjuda unika erbjudanden som är anpassade efter dina användardata.