HemIT-tjänsterDigital verksamhetsutvecklingBusiness Intelligence

Business Intelligence  

Fatta välgrundade beslut baserat på analys av insamlade data från olika källor och digitala verktyg. Genom Business Intelligence-lösningar ser vi till att samla in och analysera data från era affärssystem och visualisera denna på ett användarvänligt och interaktivt sätt för att skapa bättre underlag för beslutsfattande. 

Datamodellering

Datamodellering handlar om att analysera, definiera och dokumentera er data utifrån satta situationer och KPI:er. Oavsett om ni använder er av Microsoft Power Bi, Qlik eller annan plattform hjälper vi er bearbeta och tillgängliggöra er data för en snabb och effektiv utläsning som inte belastar er visualiseringsplattform. Tillsammans möjliggör vi en skalbar BI-miljö med bibehållen kapacitet och prestanda.

Datavisualisering

Vi hjälper er med insamling, analys och visualisering av er data från flera källor, som affärssystem, ärendesystem och CRM-system. Resultatet blir en automatiserad och interaktiv dashboard placerad i en lokal applikation, i molnet eller inbäddad i en befintlig webbplats. All anslutning mot verksamhetens datakällor hanteras enligt branschpraxis vad gäller säkerhet, behörighetsnivå och API:er. Så ni får goda förutsättningar för analys och underlag för beslutsfattande.

Så kommer ni i gång med ett mer datadrivet arbetssätt 

Hur hittar man relevanta KPI:er och hur får man med sig organisationen i det nya arbetssättet?

1. Utgå från affärsmålen
Genom att utgå från era övergripande affärsmål och sedan bryta ner dessa i delmål, på affärsområde eller enheter kan målen prioriteras och KPI:er identifieras.

2. Bygg stegvis
Börja med att mäta ett fåtal viktiga KPI:er och definiera arbetssätten för att samla in data och arbeta med resultaten. När system och arbetssätt kring de viktigaste mätetalen är etablerade kan ni komplettera med fler KPI:er i takt med att verksamheten och arbetsätten mognar.

3. Samla in data med hög kvalitet
För att kunna mäta och arbeta med era KPI:er med hjälp av Business Intelligence, behöver ni ha tillgång till tillförlitliga datakällor med god datakvalitet. Ett bra första steg är ta hjälp av er IT-partner för att sätta upp en standard för vad som är god kvalitet på data och vad som inte är det.

4. Kom närmare en datadriven företagskultur
Att arbeta mer datadrivet stärker konkurrenskraften. Se till att alla medarbetare förstår värdet med att samla, bearbeta och använda den data som finns att hämta för att kunna arbeta mer effektivt och målinriktat med era KPI:er. Även här kan er partner stötta er med utbildningar och demonstrationer.

Vill du komma i kontakt?

Vi älskar kunddialoger och utmaningar. Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Om du redan är kund och behöver support, kontakta din Nordlo-leverantör här: support.

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare

Denna webbplats använder cookies och personuppgifter

När du besöker https://nordlo.com använder vi på Nordlo Group AB cookies och dina personuppgifter. Vissa cookies och vissa personuppgiftsbehandlingar är nödvändiga medan du själv väljer om du vill samtycka till andra, du gör ditt val här nedan. Ditt samtycke är helt frivilligt.

Du har vissa rättigheter, till exempel, rätt att återkalla ditt samtycke och rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Läs mer i vår cookiepolicy och vår integritetspolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Cookies och personuppgifter vi använder för analys

För att analysera hur du använder vår hemsida används cookies från Googles analysverktyg Google's analytics service och HubSpot. Dessutom behandlar vi dina personuppgifter, bl.a. din krypterade IP-adress, din geografiska plats och annan information om hur du använder hemsidan.

Cookies och personuppgifter vi använder för marknadsföring

Vi använder cookies och dina personuppgifter för att visa dig relevant marknadsföring och för att följa upp sådan marknadsföring när du besöker andra hemsidor eller sociala medier. Vi gör detta med hjälp av Google, Facebook, HubSpot och LinkedIn. De personuppgifter vi behandlar av marknadsföringsskäl är bl.a. din IP-adress, information om hur du använder hemsidan och information som dessa tjänster har om dig sedan innan. 

Cookies och personuppgifter vi använder för personlig marknadsföring

För att visa relevanta annonser placerar vi cookies för att skräddarsy annonser för dig.

Cookies och personuppgifter vi använder för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att erbjuda unika erbjudanden som är anpassade efter dina användardata.