HemStadsmissionens skolstiftelse upphandlar it som tjänst från Nordlo

Dela i sociala medier

Stadsmissionens skolstiftelse upphandlar it som tjänst från Nordlo

Efter en upphandling av it-tjänster väljer Stadsmissionens skolstiftelse Nordlo som helhetsansvarig leverantör för it för vardag och framtid.

– Vi valde Nordlo då de under processen visat att de erbjuder allt vi eftersöker och pratar med ett språk som vi förstår, säger Per Kassman, digitaliseringsansvarig på Stadsmissionens skolstiftelse.

Stadsmissionens skolstiftelse har närmare 400 anställda och cirka 3 000 elever och deltagare i sina gymnasieskolor, sin folk- och yrkeshögskola i Mälardalen. Organisationen hade behov av en ny it-leverantör som kunde ta ansvar för helheten så att all it fungerar i vardagen för anställda och elever samt bidra till strategiska val av tjänster och teknik för framtiden.

It som tjänst ersätter intern it-avdelning
Upphandling omfattade serverdrift, fiberförbindelser och kommunikation, arbetsplatser, utskrifter och strategiskt partnerskap. Stadsmissionens skolstiftelse har ingen egen it-avdelning och därför finns ett behov av stöd från en extern part.

– Nordlo tillgodoser både den dagliga it-driften och är vår strategiska partner för proaktivt it-arbete och digitalisering. Erbjudandet med it som tjänst var attraktivt för oss, liksom upplevelsen att vi värderas högt som kund, säger Per Kassman, digitaliseringsansvarig på Stadsmissionens skolstiftelse.

It som tjänst från Nordlo består av it-lösningar för både vardag och framtid; strategiskt partnerskap, serverdrift, arbetsplatser och klienter samt på sikt även print med tillhörande support. Det strategiska arbetet och proaktiva perspektivet ingår som en naturlig del i avtalet och finns med i alla projekt. Första delen av leveransen beräknas vara klar till årsskiftet 2019/2020, därefter övergår leveransen i förvaltning och fortsatt arbete med att utveckla Stadsmissionens skolstiftelses verksamhet för att nå uppsatta mål.

– Vi är oerhört glada att få starta det nya partnerskapet tillsammans med Stadsmissionens skolstiftelse, som driver en verksamhet som gör skillnad för många. Möjligheten att få arbeta i nära dialog under flera år för att säkerställa basleveransen av it-tjänster i vardagen samt att bidra till utvecklingen av verksamheten i framtiden är motiverande för hela kundteamet, säger Gustav Tjernström, försäljningschef på Nordlo.

Om Stadsmissionens skolstiftelse:
Stadsmissionens Skolstiftelse är en idéburen organisation utan vinstsyfte med målet att erbjuda utbildning för alla. Skolstiftelsen driver gymnasium och gymnasiesärskola under namnet Grillska och vuxenutbildning på Stadsmissionens folk- och yrkeshögskola. På Grillska Gymnasiets sex gymnasieskolor i Mälardalen går cirka 2 800 elever. Totalt studerar nästan 3 000 personer på Stadsmissionens Skolstiftelses utbildningar och uppdragsutbildningar. Läs mer på: grillska.se

Vill du veta mer – kontakta:
Gustav Tjernström, försäljningschef Nordlo, 070-658 11 49, gustav.tjernstrom@nordlo.com
Per Kassman, digitaliseringsansvarig Stadsmissionens skolstiftelse, 070-425 66 41, per.kassman@stadsmissionensskolstiftelse.se

It-bolaget Nordlo bildades 2018 genom en sammanslagning av Zetup, Office IT-Partner, Dicom och norska IT total. Med fokus på rådgivning och lokal förankring ska den nya koncernen bli en stark nordisk utmanare inom molntjänster, infrastruktur och digitalisering för såväl nationella som internationella organisationer. Nordlo har idag 575 medarbetare på 34 orter i Sverige och Norge, samt en årsomsättning på 1,2 miljarder.

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare