Skydda er IT-miljö med säkerhet som tjänst

Allt fler företag arbetar i molnet och Microsoft 365 för att dra nytta av möjligheter till distansarbete och samarbete var man än befinner sig. Samtidigt ökar intrångsförsöken mot företag, och vikten av säkra molntjänster är stor.

Läs om de mest aktuella säkerhetshoten mot molntjänster och hur Microsoft 365 som tjänst med fokus på säkerhet gynnar er verksamhet. Vi bjuder dessutom på en genomgång av er säkerhetsmiljö!

Metoder för att öka och optimera er säkerhet 

Det finns en rad möjligheter för att öka säkerheten i Microsoft 365, vilket blir mer kritiskt ju mer molnbaserat vi arbetar. Se våra filmer om några av funktionerna som kan hjälpa till att säkra er verksamhet.

Därför är MFA väsentligt för en säker IT

Multifaktorautentisering (MFA) är ett effektivt sätt att stoppa intrång i molnmiljön genom att lägga till identifiering i inloggningen i Microsoft 365. Har hackarna kommit åt era lösenord genom exempelvis bruteforce och passwordspraying så hindrar MFA åtkomst till kontot.

Skydda er mot nätfiskeattacker med ATP

ATP (Advanced Threat Protection) är ett tillägg till Microsoft 365 som med hjälp av artificiell intelligens skyddar mot att av misstag öppna mejl med skadlig kod, ladda ner filer med virus eller blir lurad av någon som utger sig för att vara exempelvis VD på företaget för att komma åt pengar. 

Så fungerar behörighetshantering och policys i Microsoft 365

Med hjälp av policys kan man öka skyddet mot att obehöriga kommer åt företagsapplikationer. Policys säkerställer att användare ansluter från rätt enhet, plats och kommer endast åt det den användaren har rätt att komma åt. Alltså är det ett effektivt skydd mot obehöriga inloggningar.

Med övervakning av ert nätverk kan ni agera snabbt

Med en tjänst som letar efter onormalt beteende på klienter och servrar kan man snabbt upptäcka avvikelser som sker i domänen. Då kan man eventuellt redan i ett tidigt stadie stoppa intrånget och minska risken för stora skador.

Vi bjuder på en säkerhetsgenomgång!

Vi träffar dig gärna för att berätta mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet med att få ut den fulla potentialen av säkerhetsfunktioner som finns i Microsofts 365. Genom att se på hur ditt företag arbetar idag, och vilken teknik och verktyg ni använder kan vi ge skräddarsydda förslag på de säkerhetslösningar som är rätt för er och era behov.

Boka en kostnadsfri genomgång

Därför behöver ni uppgradera er
säkerhet inom Microsoft 365

Många använder idag Microsoft 365-sviten på grund av de många fördelar det ger. Denna utveckling når dock även de som inte har goda avsikter, och i en allt raskare takt blir konton i molnet måltavlor för dessa individer. Därför blir det allt viktigare att addera säkerhetsskydd till er IT, något Nordlo kan hjälpa er med genom säkerhet som tjänst. Läs mer om några av säkerhetstilläggen nedan:

Multi-Factor Authentication (MFA)

Multi-Factor Authentication (MFA) är en metod för autentisering som kräver användning av mer än en verifieringsmetod och lägger till ett andra säkerhetslager till användarinloggningar och transaktioner. Användaren autentiserar sig med lösenord och godkänner inloggningen i sin mobiltelefon. Metoden är ett effektivt sätt att stoppa brute force och passwordspraying.

Advanced Threat Protection (ATP)

Advance Threat Protection (ATP) är ett smart skydd som hittar avvikande beteende hos användaren och agerar direkt på:

  • Phisingmail: Där man försöker få användaren att öppna skadlig kod, besöka en webbplats eller ladda ned en fil.
  • Spoofing: Där avsändaren försöker utge sig för att vara VD, ekonomichef eller liknande för att lura mottagaren.
  • Secure Links: Microsoft kontrollerar länkar som bifogats för att säkerställa att de ej innehåller skadlig kod.
  • Secure Attachements: Microsoft kontrollerar bilagor för att säkerställa att de ej innehåller skadlig kod.
 

Conditional Access

Conditional Access förenklar och effektiviserar man tillgången till miljön. Med hjälp av dessa policys kan man styra när man vill att sina användare ska använda ett MFA-godkännande.

  • När man t ex. befinner sig i kontorets trygga nät slipper man autentisera sig via sin mobiltelefon.
  • När man befinner sig på en ny enhet, eller i ett okänt nät kan man påtvinga MFA.

 

Defender for Identity 

Medan de grundläggande säkerhetsfunktionerna i Microsoft 365 strävar mot att reducera attackytorna och göra det så svårt som möjligt för de kriminella att ta sig in i din IT-miljö är nästa steg är att övervaka onormalt beteende på servrar, datorer och andra enheter.

Lösningen för att tidigt hitta säkerhetshål eller intrång i en miljö är mjukvara som analyserar onormalt beteende, felkonfigurationer och andra säkerhets- hål i realtid. Med hjälp av automatisering kan man snabbt gå från avisering av hot till åtgärd.

 

Kontakta oss för mer information

Lär dig mer om IT-säkerhet!

Vi har tidigare skrivit bloggar om IT-säkerhet och de funktioner som återfinns i Säkerhet som tjänst. Ta gärna del av dem för att bredda din kunskap.

Dessutom så har våra kollegor som står bakom IT-säkerhetspodden veckovisa avsnitt där de pratar om just IT-säkerhet!

Vill ni få en säkerhetsgenomgång där vi tittar på möjligheter för ökad säkerhet i er IT-miljö?

Hör av dig till oss via kontaktformuläret nedan så bjuder vi på en säkerhetsgenomgång av er verksamhet och berättar mer om hur säkerhet som tjänst gynnar er!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare