HemBjörn Ivroth ny ordförande och Wiljar Nesse ny styrelseledamot för Nordlo Group

Dela i sociala medier

Björn Ivroth ny ordförande och Wiljar Nesse ny styrelseledamot för Nordlo Group

Björn Ivroth har utsetts till ny ordförande för IT-tjänsteföretaget Nordlo Group. Björn Ivroth har en bakgrund som koncernchef för EVRY och CGI Sverige och arbetar sedan 2019 som styrelseproffs. Björn ersätter Lars Pettersson som varit ordförande för Nordlo sedan 2019. Därutöver har Wiljar Nesse utsetts till ny styrelseledamot. Wiljar är tidigare vd för DigiPlex AS (nuvarende Stack EMEA – Nordics), styrelseledamot i Advanzia bank och har en bakgrund som EVP på Tietoevry och vd för Manamind.

- Vi är väldigt glada att Björn Ivroth och Wiljar Nesse accepterat erbjudandet att leda, respektive ingå i Nordlo Groups styrelse. Båda har djup kunskap om IT-sektorn och de utmaningar Nordlos kunder står inför och har varit med om att bygga förstklassiga IT-tjänstebolag under sina karriärer. Jag vill också tacka Lars Pettersson för hans högt värderade insatser som ordförande under de senaste åren då dagens Nordlo skapats, kommenterar Patrice Jabet, partner på FSN Capital Partners.

- Jag är väldigt glad över att få ägarnas förtroende att leda styrelsearbetet i Nordlo Group tillsammans med mina kompetenta styrelsekollegor. Nordlo har på kort tid utvecklat en stark företagskultur, ett attraktivt kunderbjudande och uppvisar god lönsam tillväxt. Vi är väl positionerade för fortsatt tillväxt och värdeskapande för svenska och norska små och medelstora regionala företag, kommuner & myndigheter och större nationella företag, kommenterar Björn Ivroth.

Nordlo Group erbjuder IT- och digitaliseringstjänster på IT-marknaden i Sverige och Norge. Kärnverksamheten består i att hantera IT-tjänster för små och medelstora företag och offentlig verksamhet i Norden, på regional, nationell och internationell nivå. Under 2021 steg Nordlos nettoomsättning med cirka 25% jämfört med 2020, till drygt 1,5 miljarder kronor1. Koncernen har 750 heltidsanställda fördelat på 41 kontor och en bred kundportfölj bestående av över 5 000 kunder i Sverige och Norge.

För mer information, vänligen kontakta:
Björn Ivroth, ordförande Nordlo Group, +46 702 111 450, bjorn.ivroth@gmail.com
Patrice Jabet, partner på FSN Capital Partners, +46 708 178 970, pj@fsncapital.com

1. Räkenskaperna är preliminära och ej reviderade. Bolaget har för räkenskapsåret 2021 gått över till IFRS.

 

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare