HemNu är Nordlos datacenter i Västerbotten miljöcertifierat enligt Fossil Free Data

Dela i sociala medier

Nu är Nordlos datacenter i Västerbotten miljöcertifierat enligt Fossil Free Data

Nordlos datacenter i Västerbotten är det första i norra Sverige att certifieras enligt Fossil Free Data. Det innebär att centret uppfyller mycket strikta krav på energieffektivitet med låga koldioxidutsläpp och att elenergin kommer från 100 procent förnybara energikällor.

– Att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling är viktigt både för oss, våra kunder och vårt samhälle. Certifieringen visar att vi gör rätt som byggt datacentret energisnålt och hela tiden strävar mot en så klimateffektiv drift som möjligt, säger Mattias Sundling, affärsområdeschef på Nordlo.

Hantering av data står för en stor del av dagens koldioxidutsläpp men genom energieffektiva och miljösmarta datacenter kan trenden brytas. Med Sveriges naturliga klimat, som möjliggör en effektiv naturlig nedkylning från både berg och frikyla, utgör den svenska energimixen en god bas för hållbara datacenter. Energikonsultföretaget Node Pole, som är rådgivare inom hållbara energilösningar, har därför tagit fram miljömärkningen Fossil Free Data med målsättningen att etablera en öppen standard för hållbar och fossilfri hantering av data.

– Vi är glada att välkomna Nordlo till Fossil Free Data. Med EU:s gröna giv är målsättningen att Europa ska bli den första klimatneutrala kontinenten före år 2050. Sverige har med stora satsningar på förnybar energi en utmärkt position för hållbara datacenter, och Nordlo är en bra ambassadör för att uppvisa just detta, säger Christoffer Svanberg, vd på Node Pole. De parametrar som hittills varit högt värderade av kunder som upphandlar datacentertjänster är tillgänglighet och säkerhet, nu är även hållbarhet en nödvändig parameter. Ökad digitalisering medför dessutom ett växande behov av datakapacitet.

– Nordlo arbetar aktivt för en hållbar digitalisering och vill vara ett stöd för våra kunder i deras hållbarhetsresa. Det är skönt att veta att vi minimerar klimatavtrycket så långt det är möjligt och med miljömärkningen Fossil Free Data kan marknaden lita på att vi är en miljövänlig leverantör, säger Mattias Sundling, affärsområdeschef på Nordlo.

Nordlo erbjuder IT- och digitaliseringstjänster till företag och offentlig verksamhet i Norden, på regional, nationell och internationell nivå. Med strategisk rådgivning, ett nära samarbete och med ansvarsfulla val av innovativ teknik hjälper Nordlo kunderna att driva digitaliseringen framåt. Nordlo har över 740 medarbetare på 41 orter i Sverige och Norge, omsättningen uppgick år 2020 till 1,4 miljarder SEK. Läs mer på nordlo.com.

Vill du veta mer kontakta:
Mattias Sundling, affärsområdeschef, Nordlo, 070-3185660, mattias.sundling@nordlo.com

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare