HemNordlo vinner stor IT-upphandling för Sida

Dela i sociala medier

Nordlo vinner stor IT-upphandling för Sida

Nordens nya IT- och digitaliseringspartner, Nordlo är vinnare i en stor IT-upphandling för Sveriges biståndsmyndighet, Sida. Upphandlingen omfattar; drift av infrastruktur, applikationsdrift, servicedesk, klienter för arbetsplats, konferenstjänster samt print. I fokus står IT-säkerhet och informationssäkerhet, som ska införlivas i samtliga tjänster. Avtalet gäller i fyra år, med chans till förlängning i tre år, utan upphandlingsprocess, och avtalsvärdet beräknas till 160 miljoner kronor. ”Vi är mycket glada och stolta för Sidas förtroende och kommer göra allt för att möta Sidas höga krav på säkerhet och kvalitet”, säger Fredrik Almén, CEO Nordlo.

Kostnadseffektivitet och kvalitet fällde avgörandet

Målet med IT-upphandlingen för Sida har varit att få en ändamålsenlig och prisvärd daglig IT-leverans som uppfyller organisationens säkerhetskrav. Förutom höga krav på kostnadseffektivitet och kvalitet har Sida eftersökt en flexibel, proaktiv, innovativ, stödjande och snabbfotad leverantör som kan bidra till förbättringar med stor användarnytta. ”Vi har valt Nordlo då vi har ett stort behov av en IT-partner som kan ta en aktiv del i vår fortsatta digitaliseringsresa. Nordlo har en kundnära approach, de är personliga och har visat att vi är betydelsefulla för dem”, säger Jenni Wikholm, IT-chef på Sida.

Vinst i hård konkurrens

Nordlo har vunnit upphandlingen i hård konkurrens med flera stora IT-aktörer i Sverige. Nordlo påbörjar omgående införandeprojektet, och driftsättning sker succesivt under våren 2020. För att möta Sidas behov i upphandlingen och skapa utrymme för ytterligare förbättringsprojekt anställer Nordlo nu ytterligare systemspecialister och supportpersonal. ”Vår tjänsteleverans till Sida är omfattande och vi är mycket angelägna om högsta kvalitet i leveransen. Vi investerar i Sida för ett långsiktigt partnerskap”, säger Anette Vedjegren, affärsansvarig för Sida på Nordlo.

För mer information om samarbetet mellan Nordlo och Sida:

Fredrik Almén, koncernchef Nordlo, fredrik.almen@nordlo.com, 070-333 15 59
Anette Vejdegren, affärsansvarig Nordlo Improve, anette.vejdegren@nordlo.com, 073-708 17 13
Patricio Leon, avtalsansvarig Sida, patricio.leon@sida.se, 08-698 40 61

Om Sida

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, är Sveriges biståndsmyndighet som arbetar för att minska världens fattigdom genom att förmedla resurser och kunskap för människor i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Sida genomför inte biståndsinsatserna, utan arbetar alltid i partnerskap med andra aktörer, så som; civilsamhälle, offentlig sektor, näringsliv och universitet. Sidas verksamhet finansieras av svenska skattemedel. Kampen mot korruption är en av Sidas mest prioriterade frågor. Sida lyder under Utrikesdepartementet (UD) och ansvarar för ungefär hälften av det svenska biståndet. Sidas huvudkontor ligger i Stockholm, kontor finns även i Visby och Härnösand. En stor del av verksamheten är förlagd till svenska ambassader i samarbetsländerna. https://sida.se

Om Nordlo

Nordlo, en nordisk och lokal IT- och digitaliseringspartner, är en sammanslagning av svenska Zetup, Office IT-Partner, Dicom, Netcomp och norska IT total. Med fokus på närhet till kundens verksamhet ska den nya koncernen bli en stark nordisk utmanare inom molntjänster, infrastruktur och digitalisering för såväl nationella som internationella organisationer. Nordlo har drygt 600 medarbetare på ett 30-tal orter i Sverige och Norge samt en omsättning på 1,3 miljarder SEK. https://nordlo.com

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare