HemNordlo tar ett helhetsgrepp om Hushållningssällskapets molnmiljö

Dela i sociala medier

Nordlo tar ett helhetsgrepp om Hushållningssällskapets molnmiljö

Efter sju år av framgångsrikt samarbete med Hushållningssällskapet i Jönköping Husqvarna fördjupas Nordlos åtagande genom ett helhetsansvar för organisationens gemensamma molnmiljö. Nordlo ska även leverera arbetsplats som tjänst, SPOC och säkerhetslösningar.

”Nordlo har hjälpt oss skapa en enad miljö i molnet och levererar support till samtliga medarbetare inom organisationen. Nästa steg är att skapa en gemensam digital arbetsplats för hela Hushållningssällskapet. Jag ser fram emot samarbetet och resan vi ska göra ihop”, säger Martin Svärd, Nationell IT-samordnare på Hushållningssällskapet.

Hushållningssällskapet grundades på kungligt initiativ under 1700-talet för att värna om Sveriges självförsörjning. Idag består organisationen av 15 fristående verksamheter spridda över landet som arbetar med rådgivning, utbildning och forskning inom lantbruk, skogsbruk och offentlig verksamhet på landsbygden.

När samarbetet inleddes levererade Nordlo klienter och serverdrift till Hushållningssällskapet i Jönköping Husqvarna. Sedan dess har behovet av bättre samordning och tydligare riktning ökat. Målbilden var ett centralt och säkert upplägg för hela förbundets IT med en leverantör som tar hand om allt. Första steget sker nu när Nordlo tas in som leverantör och support för hela organisationens molnmiljö, arbetsplats som tjänst och säkerhetslösningar. Avtalet är skrivet för tre år framåt och utgår från Jönköping, men flera delar av Nordlo kan komma bli delaktiga i leveransen.

”Nordlo har gott rykte inom vår organisation. Vi hade länge diskuterat att ha en gemensam partner för vår IT, och Nordlo erbjuder ett passande upplägg med tjänster som vi behöver. Nordlo erbjuder en intressant mix mellan flexibilitet och struktur där alla inblandade jobbar strukturerat och systematiskt med stor lyhördhet för våra processer. Ett kompetent gäng helt enkelt, som dessutom finns i hela landet och alltid är nära.” säger Martin Svärd

”Hushållningssällskapet är en spännande kund med stor utvecklingspotential. Med dess samhällsviktiga verksamhet är säkerhet och samordning viktigt. Vi ser fram emot att tillsammans bygga en framtidssäkrad och stabil IT-miljö samtidigt som vi bidrar till ett bättre samhälle. Nu fortsätter arbetet med att samordna Hushållningssällskapets IT och stärka säkerheten centralt.” säger Magnus Abrahamsson, kundansvarig i Jönköping.

Om Hushållningssällskapet:
Idag består organisationen av 15 fristående verksamheter spridda över landet som driver naturbruksgymnasier, försöksgårdar och forskningsprogram samt arbetar med rådgivning och projekt för att utveckla Sveriges landsbygd.

Kontakt:
Magnus Abrahamsson, Affärsutvecklare, +46 766 18 74 03, magnus.abrahamsson@nordlo.com
Paula Ahlander, VD Nordlo Jönköping, +46 766 18 74 02, paula.ahlander@nordlo.com

 

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare