HemNordlo presenterar hållbarhetsredovisning 2020

Dela i sociala medier

Nordlo presenterar hållbarhetsredovisning 2020

Nordlo tar ett stort grepp om hållbarhetsarbetet med en omfattande redovisning för 2020, vilket som också sätter agendan för koncernens vidare målsättningar kopplade till de globala målen.

– Hållbarhet är viktigt för alla oss som arbetar på Nordlo, även för våra kunder och samhället i stort. Hållbarhetsområden utgör ett alltmer centralt behov från marknaden och vi vill vara bäst på att hjälpa kunderna med deras verksamhetsutmaningar, säger Fredrik Almén, koncernchef Nordlo.

Det har nu gått tre år sedan IT-koncernen Nordlo bildades då tre olika företag slogs samman. Sedan dess har verksamheten växt kraftigt, inte minst genom nya förvärv i Sverige och Norge. Nu tar denna nya IT- och digitaliseringspartner itu med att samordna allt hållbarhetsarbete och presenterar Nordlokoncernens hållbarhetsredovisning 2020 under rubriken ”Kom närmare hållbarhet”.

– Att Nordlo beslutat att göra den här redovisningen är dels för att vi ska få en bra sammanfattning av vad vi faktiskt gör, dels ge medarbetare, kunder och andra en möjlighet att ta del av detta. Det blir både interna krav och ett ramverk för hela koncernen att arbeta efter så vi får ett enhetligt sätt att mäta, följa upp och vidareutveckla hållbarhetsarbetet.

Redovisningen ska hjälpa Nordlo fokusera på att integrera hållbarhet i såväl det strategiska arbetet som i det operativa arbetet. Den omfattar flera av FN:s globala mål såsom jämställdhet, arbetsgivarfrågor, sociala aspekter och miljömässiga målsättningar.

– Samtidigt som vi växer och utvecklar våra kundrelationer på den nordiska marknaden växlar vi upp vårt arbete för mer ansvarsfull teknik, ett bättre samhälle och en grönare omvärld. IT-branschen står liksom samhället i stort inför utmaningen att uppnå de globala målen och lyckas i omställningen till en cirkulär ekonomi.

Med redovisningen för 2020 lägger Nordlo grunden för ett långsiktigt och genomarbetat hållbarhetsarbete.

– Nu har vi utgångspunkten nedskriven och kan nu ställa upp ännu mer ambitiösa mål tillsammans med våra kunder och för oss själva. Vi vet att positiva avtryck kan börja i en hållbar IT-miljö som leder till hållbara val i andra delar av en verksamhet, säger Fredrik Almén, koncernchef Nordlo.

Läs hållbarhetsredovisningen här.

För mer information:
Fredrik Almén, koncernchef Nordlo, fredrik.almen@nordlo.com, 070-333 15 59

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare