HemNordlo ökar i kund- och medarbetarnöjdhet enligt 2022 års hållbarhetsredovisning

Dela i sociala medier

Nordlo ökar i kund- och medarbetarnöjdhet enligt 2022 års hållbarhetsredovisning

Nordlo presenterar idag hållbarhetsredovisningen för 2022 som belyser flera strategiska kliv mot det långsiktiga hållbarhetsmålet Net zero. I rapporten framkommer att Nordlo utökat antal mätbara mål och ökat kontrollen av att leverantörer följer uppförandekoden.

– Vårt hållbarhetsarbete präglas av att fortsätta hjälpa kunderna arbeta mer hållbart. I årets rapport ser vi att både kund-och medarbetarnöjdheten har höjts, vilket är ett kvitto på Nordlo befinner sig i en positiv riktning, säger Fredrik Almén, koncernchef på Nordlo.

2022 års hållbarhetsredovisning är den tredje i ordningen, där fokus har varit att tydliggöra målsättningar och utöka mätningar inom bland annat jämställdhet och klimatavtryck, för att på sikt tydligare redovisa effekter av det hållbarhetsarbete som koncernen åstadkommit. Bolaget har strävat efter att definiera målsättningar som fungerar över tid och som blir tydliga både internt och för externa intressenter.

– Riktningen i Nordlos hållbarhetsstrategi är fortsatt densamma, samtidigt som vi alltid strävar efter att tydliggöra, därigenom har vi tagit fasta på att det som mäts också blir utfört. Vi nöjer oss inte med att mäta våra aktiviteter utan vill också mäta resultaten av dem. Hållbarhet handlar om att ändra beteenden och allt som blir tydligt och mätbart för oss människor blir också lättare att ta till sig.

Under året har steg tagits för att nå det långsiktiga målet Net zero, som syftar till netto noll i klimatavtryck. Nordlo har därför införlivat de uppdaterade kriterierna för Net zero och Science Based Targets Initiative (SBTi), som kom 2022, samt signerat åtagandebrev för att sätta mål utifrån dessa.

För målet med hållbar leveranskedja har Nordlo uppdaterat sin leverantörspolicy och genomför uppföljningar för att säkerställa att leverantörspolicyn, alternativt en likvärdig uppförandekod följs.

– Våra leverantörer arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och verkar för transparens inom området. Genom dialog och samverkan sker ett viktigt utbyte med leverantörerna där vi lyfter fram Nordlos mest prioriterade områden. Uppföljningen innebär frågor om leverantörens systematiska arbete kring kvalitet, miljö, arbetsmiljö, social hållbarhet och informationssäkerhet. Allt för att säkerställa att hållbarhet genomsyrar hela värdekedjan.

Nordlos erbjudande utvecklas kontinuerligt. Bolagets datacenter i Sverige och Norge använder hundra procent el från förnybara källor, något som från och med i år är en förutsättning för alla nya datacenters drift. Dessutom har Nordlo som leverantör, för tionde året i rad, placerat sig i topp bland kunderna enligt 2022 års upplaga av Radars stora leverantörskvalitetsgranskning.

– Vår operativa modell där vi jobbar nära kunderna bidrar till att höja kundnöjdheten. Även om Nordlo växer som koncern känner kunderna fortfarande att de är viktiga för oss och får den uppmärksamhet de förväntar sig, genom att de möts av vårt familjära och lokala arbetssätt, säger Fredrik Almén, koncernchef på Nordlo.

Nordlo har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan koncernen bildades och under 2020 integrerades hållbarhetsarbetet i bolagets strategi.

Läs mer om Nordlos hållbarhetsarbete

Vill du veta mer – kontakta:
Fredrik Almén, koncernchef Nordlo, +46 70 333 15 59, fredrik.almen@nordlo.com 

 

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Om du redan är kund och behöver support, kontakta din Nordlo-leverantör här: support.

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare

Denna webbplats använder cookies och personuppgifter

När du besöker https://nordlo.com använder vi på Nordlo Group AB cookies och dina personuppgifter. Vissa cookies och vissa personuppgiftsbehandlingar är nödvändiga medan du själv väljer om du vill samtycka till andra, du gör ditt val här nedan. Ditt samtycke är helt frivilligt.

Du har vissa rättigheter, till exempel, rätt att återkalla ditt samtycke och rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Läs mer i vår cookiepolicy och vår integritetspolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Cookies och personuppgifter vi använder för analys

För att analysera hur du använder vår hemsida används cookies från Googles analysverktyg Google's analytics service och HubSpot. Dessutom behandlar vi dina personuppgifter, bl.a. din krypterade IP-adress, din geografiska plats och annan information om hur du använder hemsidan.

Cookies och personuppgifter vi använder för marknadsföring

Vi använder cookies och dina personuppgifter för att visa dig relevant marknadsföring och för att följa upp sådan marknadsföring när du besöker andra hemsidor eller sociala medier. Vi gör detta med hjälp av Google, Facebook, HubSpot och LinkedIn. De personuppgifter vi behandlar av marknadsföringsskäl är bl.a. din IP-adress, information om hur du använder hemsidan och information som dessa tjänster har om dig sedan innan. 

Cookies och personuppgifter vi använder för personlig marknadsföring

För att visa relevanta annonser placerar vi cookies för att skräddarsy annonser för dig.

Cookies och personuppgifter vi använder för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att erbjuda unika erbjudanden som är anpassade efter dina användardata.