HemNordlo ökar fokus på strategisk IT-säkerhet: ”Mänskliga faktorn den svagaste länken”

Dela i sociala medier

Nordlo ökar fokus på strategisk IT-säkerhet: ”Mänskliga faktorn den svagaste länken”

Hoten mot svenska företag från omvärlden växer, antalet dataintrång ökar varje år. Samtidigt konstaterar Nordlo i en nyutgiven rapport att de främsta digitala affärsriskerna inte finns på systemsidan. Den mänskliga faktorn är den svagaste länken.

– Många är medvetna om den ökande hotbilden men har fortsatt låg förståelse för behovet av den egna organisationens beredskap. Att anställda kan göra fel, kanske utan att ens förstå det, måste tas med i den strategiska riskhanteringen, säger Fredrik Almén, koncernchef på Nordlo.

Nordlo arbetar med säkerhet och riskhantering genom tekniska, operationella och strategiska insatser vilket omfattar allt från traditionella it-säkerhetslösningar, incidenthantering, utbildning och hantering av digital affärsrisk. För att möta marknadens behov har de tagit fram en ny cybersäkerhetsrapport med hjälp av analysföretaget Radar Group.

– I det moderna, digitala landskapet påverkas inte bara enstaka applikationer vid ett eventuellt intrång, utan i allt högre grad hela företag. Därför är det nödvändigt att prioritera säkerhetsfrågan högre och bedöma riskerna som en affärsrisk på strategisk nivå.

I den nyutgivna Cybersäkerhetsrapporten 2022, konstateras bland annat att 45 procent av alla organisationer i världen kommer att ha upplevt dataintrång fram till 2025.

– Det är ingen riskfri framtid vi går tillmötes, det geopolitiska läget och att antalet cyberattacker ökar gör att alla företag, stora som små, måste prioritera digital säkerhet och värdera den digitala affärsrisken.

Idag räcker det inte att verksamheter skyddar sig från ransonmware, bedrägerier, sabotage, industrispionage eller intrång. Det behövs kapacitet för utbildning, utredning och hantering före, under och efter en säkerhetsincident. Att investera i kompetens och att utbilda medarbetare behöver vara väldigt högt prioriterat.

– Alla medarbetare måste vara delaktiga i IT-säkerheten. Framtidens säkerhetsarbete bör utgå från att riskerna redan finns både på utsidan och insidan av företagens nätverk och system. Redan idag är den svagaste länken den mänskliga faktorn, vilket syns genom tillväxten av sofistikerad och användarvänlig skadlig kod och phishing. Detta kommer inte förändras framöver.

Framtidens säkerhetsarbete blir sannolikt ännu mer sofistikerat än idag då digitala verktyg tar över affärsprocesserna, samt att nya tekniker som AI och deep fake kan användas i brottsliga syften.

– Den tekniska utvecklingen innebär möjligheter för oss som arbetar med säkerhet, men också för kriminella som blir alltmer skickliga på IT. Dessutom, när stater driver kampanjer för att olagligt införskaffa information, har de i princip obegränsat med resurser jämfört med enskilda företag, hur stort företaget än är.

– Vi vill med rapporten bidra till att stoppa utvecklingen genom att sprida kunskap och göra fler engagerade i IT-säkerhet. Det är inte längre en fråga för IT-avdelningen, det är ett arbete som alla i en verksamhet måste vara delaktiga och engagerade i, och som värderas strategiskt, säger Fredrik Almén, koncernchef på Nordlo.

Läs Cybersäkerhetsrapporten här.

För mer information:
Fredrik Almén, koncernchef Nordlo, +46 70 333 15 59, fredrik.almen@nordlo.com 

Nordlo sponsrar sedan flera år IT-säkerhetspodden som produceras av medarbetarna Mattias Jadesköld och Erik Zalitis på Nordlo. https://nordlo.com/kunskapsbank

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare