HemNordlo hos Microsoft: Så fick tre nyanlända IT-utbildning och fast jobb

Dela i sociala medier

Nordlo hos Microsoft: Så fick tre nyanlända IT-utbildning och fast jobb

Nordlos senaste förvärv Interlan deltar på Microsofts partnerevent idag, tisdag 21 juni, för att berätta om det utbildningsinitiativ för nyanlända som bolaget sjösatte år 2017 tillsammans med Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen Gävleborg. Initiativet resulterade i att sju nyanlända personer genomgick en utbildning och praktikperiod i programmering och utveckling, varav tre idag är fastanställda hos Interlan.

– Det är ett upplägg som återigen har blivit aktuellt med tanke på kriget i Ukraina, och vårt deltagande hos Microsoft är en möjlighet att berätta om hur vi gick till väga och dela med oss av de insikter vi fick under resans gång. Under flyktingkrisen var det många i företaget som undrade vad vi som bolag kunde göra för att bidra och omsätta våra värderingar i praktiken. Projektet resulterade både i att vi har lärt oss mycket om hur kompetens kan tas vara på och tre medarbetare som är självgående och otroligt uppskattade av våra kunder, säger Erik Boson, vd Interlan.

Utbildningsinitiativet som Interlan genomförde tillsammans med Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen Gävleborg gick ut på att sju nyanlända personer påbörjade en utbildning med platsbaserad praktik inom inledningsvis Sharepoint och därefter hela Power-sviten.

– En viktig lärdom som vi tog med oss från projektet och som jag kommer prata om hos Microsoft är vikten av att komma i sysselsättning först, därefter kommer språkinlärningen i mångt och mycket automatiskt. Kod- och programmeringsspråk är universella, och om våra utbildningsdeltagare först hade behövt lära sig svenska hade deras väg in på arbetsmarknaden blivit mycket längre.

– Språket är absolut en av de stora utmaningarna. Vi jobbar gärna nära kunden och det är svårt nog med kommunikation även för oss som gör det på svenska, små missförstånd kan få stora konsekvenser i ett projekt. Från början jobbade deltagarna längre bak i projekten och debiterade ingenting. Men när vi påbörjade nya projekt var de med från start och vi informerade kunderna om situationen och utmaningarna, exempelvis att vi behövde lägga mer tid på kommunikation. Vi kunde då börja debitera men till en lägre taxa, samtidigt som kunderna var positiva inställda och blev både mer involverade och öppna.

Språk och sysselsättning är återigen en viktig faktor när det nu kommer till de personer som flytt från Ukraina till Sverige, likaväl som människor från andra platser i världen som kommer hit av olika anledningar. För Interlan och Erik Boson är det tydligt att liknande utbildningsprojekt, med många små justeringar och anpassningar i arbetssättet kan leda till positiva effekter både för svenska arbetsgivare och de människor som kommer hit.

– Projektet ledde till att vi idag har tre medarbetare med bred kompetens inom hela Power-sviten och en lång rad lyckade projekt bakom sig. Vi har visat att det går att göra något långsiktigt för att ta vara på värdefull kompetens och samtidigt ge människor möjligheten att utvecklas och nå sin potential, säger Erik Boson, vd Interlan.

För mer information:
Fredrik Almén, koncernchef Nordlo, +46 70 333 15 59, fredrik.almen@nordlo.com 
Erik Boson, vd Interlan, +46 278-530 542, erik.boson@interlan.se

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare