Virksomhetsnær IT

Skreddersydde løsninger og navigering for å gi virksomheten rett IT-støtte

For at bedriften skal fungere så effektivt som mulig er det viktig at dere har full kontroll over deres egne systemer. Med Nordlo som samarbeidspartner får dere enkel tilgang til de beste applikasjonene for bedriften, noe som hjelper dere med å være så produktive som mulig.

De fleste bedrifter har løsninger som ikke alltid gir ønsket effekt. Bedrifter kan ha spesielle behov på ett eller flere områder der såkalte ”off the shelf”-produkter ikke strekker til. Iblant kan det behøves en mer spesialisert prosesshåndtering enn hva f.eks. økonomisystemet kan tilby. Andre ganger kan det være nødvendig å integrere eldre systemer med nye systemer for å digitalisere manuelle arbeidsmomenter og unngå at verdifulle data eller metoder går tapt. Som oftest handler det da om integrasjon, design av en ny database og overføring av data fra de gamle systemene, eller en helt ny applikasjon, utviklet fra grunnen av og skreddersydd ut fra kundeunike behov.

Som deres IT-partner hjelper Nordlo til med å holde kontroll på eksisterende applikasjoner, videreutvikle deres applikasjonskatalog og hjelper dere med å koble sammen applikasjoner med eksisterende og nye forretningssystemer. Vi tar også hånd om migrering, dokumentering, forvaltning og programvare som tjeneste (SaaS). 

Kontakt oss

Hvilke fordeler får bedrifter med en velfungerende virksomhetsnær IT?

 • Bedre kundeopplevelse
  Med digitalisering av prosesser og systemer samt automatisering kommer dere til å skape enklere arbeidsmåter for medarbeiderne. Produktene og tjenestene blir dessuten mer brukervennlige for kundene.
 • Økt tidseffektivitet
  Med velfungerende virksomhetsstøtte kan tidkrevende manuelle arbeidsmomenter digitaliseres, tidstyver elimineres og personalet i enda større grad fokusere på å skape verdi i virksomheten.
 • Forblir konkurransedyktige
  Ved å satse på fortsatt digitalisering ved hjelp av de rette applikasjonene, integrasjon og utvikling følger dere fremtiden og forblir konkurransedyktige.
 • Bedre håndtering av lisenser
  Mange tjenester og applikasjoner er skytjenester og det kreves vanligvis en lisens for å bruke dem. Derfor er det viktig med en leverandør som kan støtte med så vel kjøp som installasjon og vedlikehold av disse.

Vurderer din bedrift å prioritere virksomhetsnær IT?

Ved å investere i virksomhetsnær IT og kjøpe det fra en leverandør med høy kompetanse og de rette ressursene, skaper man de rette forutsetningene for et velfungerende IT-miljø.

Vil du vite mer om hvordan Nordlo leverer virksomhetsnær IT til sine kunder? Les om noen av våre kunder som har valgt å legge sin infrastruktur hos oss:

Vil du komme i kontakt?

Vi elsker kundedialoger og utfordringer. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

 • Avsnittsavdelare

 • Avsnittsavdelare