HjemTjenesterUtvikle for fremtidenVirksomhetsutvikling

Utvikle virksomheten ved hjelp av de rette IT-løsningene

Vi hjelper dere med en strategisk gjennomgang av virksomheten og gjennomfører de forandringene som trengs for å utvikle den, med hjelp av IT og digitale arbeidsmåter.

Virksomhetsutvikling sammen med Nordlo

Strategisk gjennomgang

Vi gjennomfører en teknisk og strategisk gjennomgang sammen med dere for å få full oversikt over deres virksomhet. Ved å treffe dere på stedet finner vi ut hvordan dere arbeider, hvilke utfordringer dere har og hvilke konkrete løsninger dere behøver. På den måten får dere en partner som kan hjelpe dere med å komme nærmere digital harmoni.

Vi snakker med både bedriftsledelsen og andre medarbeidere i virksomheten. På den måten oppdager vi ofte flaskehalser og hverdagsproblemer som man ikke ser når man bare har et fugleperspektiv.

Vi tilbyr en gjennomgang for så vel nye som eksisterende kunder. For eksisterende kunder lager vi et årshjul der vi skaper forutsetninger for et kontinuerlig samarbeid. Ved å diskutere deres virksomhet og dens IT-behov gir vi dere muligheten til å ligge et skritt foran.

Digitale arbeidsmåter

Vi kan også hjelpe dere med innsikt om hvilke digitale verktøy og systemer som passer best for deres bedrift.

Digitale arbeidsmåter innebærer også at deres rutiner kan få et løft. Studier har vist at det både fører til flere fornøyde medarbeidere og økt produktivitet. En solid bonus er at dere også blir en mer miljøvennlig og bærekraftig bedrift.

Når dere samarbeider med Nordlo, får dere tilgang til de digitale verktøyene dere trenger for å arbeide så produktivt og effektivt som mulig. Samtidig passer vi på at vi ikke glemmer menneskene bak verktøyene. Dette fører til bedre resultater og økt lønnsomhet for deres virksomhet.

IT-løsninger som skaper verdi

Nordlo prioriterer løsninger som skaper verdi for våre kunder og IT som gjør en forskjell på arbeidsplassen. Sammen med dere oppnår vi de nøkkeltallene og resultatene som dere må ha kontroll over for å vokse. Vi analyserer deres behov og presenterer løsninger som gir tydelig nytte ut fra deres virkelighet og hverdag.

Nordlo er en partner som dere kan stole på når dere trenger IT-løsninger som gjør en forskjell for deres virksomhet.

Tjenester og fordeler

  • Teknisk og strategisk gjennomgang
  • Digitale arbeidsmåter – IT-løsninger som bidrar til oppfylling av nøkkeltall (KPI), endrede arbeidsmåter og rutiner med digital støtte
  • Plattformer og verktøy
  • Nordlos kundeansvarlige, konsulenter og arkitekter utvikler deres virksomhet ved hjelp av moderne IT-løsninger.

Interessert, kontakt oss!

Flere tjenesteområder innen fremtid

”Vi er ikke ferdige, men nå har vi en god grunn å stå på. De systemene som så langt er flyttet hjem, viser enestående prestasjoner. De forventningene vi hadde, er overgått.”

- Peter Lilja, Gina Tricot

Ønsker du å kontakte oss?

Vi elsker kundedialoger og utfordringer. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!