HjemTjenesterUtvikle for fremtidenNavigering

Nordlo gir deg rett navigering i den digitale verden

Nordlo har IT-eksperter som følger med på den tekniske utviklingen, sikkerhet, nye innovasjoner, trender, med mer. Basert på dette kan vi hjelpe dere med å navigere rett med bedriften deres i fokus.

Nordlo gir deg rett navigering i den digitale verden

Vi utfører omverdensanalyse
Med Nordlo som samarbeidspartner får dere ikke bare tekniske løsninger, dere får også en vei inn i og gjennom den teknologiske jungelen som bedrifter vanligvis må navigere i på egen hånd. Sammen utarbeider vi en strategisk plan som styrker deres posisjon på markedet.

Nordlo har eksperter innen IT som har kontroll på trender, produkter og tjenester. Basert på vår kompetanse om ulike bransjer og tekniske løsninger kan vi legge frem forslag til forbedringer av deres IT-miljø. Dette er ikke bare verdifullt når vi begynner å arbeide sammen. Den største fortjenesten av dette får dere nemlig gjennom den kontinuerlige ekspertisen som vi tilbyr. Når det dukker opp nye muligheter i deres bransjer, er Nordlo der og viser dere rett vei.

Fra dagens situasjon til neste nivå
Ved å arbeide med konkrete løsninger som dere kan implementere innenfor en rimelig tidsramme, tar vi dere fra målbilde til ferdig resultat. Vi utfører en strategisk og teknisk gjennomgang for å få et komplett bilde av deres utfordringer og behov. Basert på det arbeider vi deretter sammen med dere for å sørge for at vi skaper løsninger som ikke bare er effektive, men også bærekraftige.
Nordlo er en samarbeidspartner som forstår deres historie, har et komplett bilde av deres nåværende situasjon og som kan ta dere inn i fremtiden.

Regelverk
Med jevne mellomrom dukker det opp nye regulatoriske krav. Mange bedrifter bruker mye tid og penger på å forstå nye reguleringer og treffe de tiltakene som kreves for følge dem.

Med Nordlo som partner får dere den hjelpen dere trenger for å følge alle regler som gjelder for deres bransje, og det uten at dere må bruke mer tid på å følge regelverk enn dere gjør på å utvikle deres virksomhet.

Säkerhet
Det er særlig tre grunner til at IT-sikkerhet har blitt en viktig sak. For det første dukker det stadig opp flere IT-baserte trusler, både i form av DDoS-angrep og datainnbrudd. For det andre koster det mye for bedrifter som utsettes for trusler. Sist, men ikke minst, har sårbarheten økt fordi stadig flere bedrifter består av et stort nettverk av integrerte systemer, plattformer og verktøy.

I dag er IT-sikkerhet noe som alle bedrifter må arbeide kontinuerlig med. For å unngå trusler gjelder det at samtlige i virksomheten har fått opplæring i hva et sikkert IT-miljø består av, og dette hjelper vi dere med.

Bærekraft (ESG)
Nordlo er miljøsertifisert. Vi hjelper dere med å arbeide med bærekraft i ulike arbeidssituasjoner og er eksperter på livssyklushåndtering. God bærekraft fører til kostnadsbesparelser i form av mer agile prosesser og en slankere og smidigere organisasjon.

Vi tilbyr også digitale kommunikasjonsløsninger som hjelper dere med å håndtere både intern og ekstern kommunikasjon, uten at dere må reise land og strand rundt.

Tjenester og fordeler

  • Veiledning og anbefalinger for nye digitale tjenester
  • Ekspertise på systemer og applikasjoner som påvirker virksomhetsnære tjenester
  • Veiledning og omverdensanalyse for korrekte veivalg og utvikling
  • Nordlos konsulenter og forvaltere (TAM) hjelper dere med å navigere i den digitale verden

Interessert, kontakt oss!

Flere tjenesteområder innen fremtid

”Vi er veldig fornøyde med at en leverandør kan gi oss en fungerende hverdag og samtidig hjelpe oss med det strategiske IT-arbeidet slik at vi fatter de rette beslutningene i møtet med fremtidens utfordringer.”

- Beatrice, Montico

Ønsker du å kontakte oss?

Vi elsker kundedialoger og utfordringer. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!