HjemTjenesterGjør hverdagen bedreUtvikling

IT-utvikling for skreddersydde løsninger

Nordlo kan hjelpe til når standardiserte løsninger ikke strekker til og bedriften har behov for å utvikle eksisterende eller nye systemer, integrasjoner, applikasjoner, databaser, intranett, nettsider og apper.

IT-utvikling når standardiserte løsninger ikke strekker til

De fleste bedrifter har løsninger som ikke alltid gir ønsket effekt. Bedrifter kan ha spesielle behov på ett eller flere områder der såkalte "of the shelf"-produkter ikke strekker til. Iblant kan det behøves en mer spesialisert prosesshåndtering enn hva f.eks. økonomisystemet kan tilby. Andre ganger kan det være nødvendig å integrere eldre systemer med nye systemer for å unngå at verdifulle data eller metoder går tapt. Som oftest handler det da om integrasjon, design av en ny database og overføring av data fra de gamle systemene, eller en helt ny applikasjon, utviklet fra grunnen av og skreddersydd ut fra kundeunike behov. Som IT-partner utvikler Nordlo alle typer systemer, server- og klientapplikasjoner, uavhengige applikasjoner, databaser og integrasjon med eksisterende databaser.

Nordlo har programmerere som er dedikerte utviklere på disse områdene. Vi etterstreber å stadig utvikle systemer og applikasjoner som gjør hverdagen enklere og skaper merverdi for våre kunder. Hvilken plattform vi bruker, avhenger helt av hva som er best egnet for de oppgavene som skal utføres.

I utviklingsprosessen definerer vi kundens behov og skaper en oversikt over annen informasjon som må samles inn. Deretter struktureres og utformes systemet, applikasjonen eller tilsvarende ved hjelp av tilbakemeldinger fra kunden. Så starter vi en grundig testing for å sikre at systemet fungerer som forventet ved bearbeiding av testdata. Deretter kobler vi systemet opp mot brukerne. Avhengig av hvilken hostingløsning kunden velger, utfører vi nødvendige oppdateringer og vedlikehold.

Hvis dere har bestemt dere for å investere i et nytt system eller en ny applikasjon, finnes det to tydelige veivalg – en standardløsning eller en skreddersydd løsning. Disse to kategoriene varierer mye, og når du velger en av dem, avviser du nødvendigvis ikke den andre. Hvis du kjøper en standardløsning, kan du nemlig skreddersy den ut fra bedriftens behov ved å tilpasse operasjonen, rutinene og prosessene til de funksjonene du får med løsningen.

Nordlo leverer løsninger som videreutvikler kundens virksomhet og forretninger. Vi skreddersyr ofte løsninger når standardløsninger ikke strekker til for å dekke kundens behov. Nordlo hjelper også til med å utvikle IT-strategier for kundene og med vår høye kompetanse innen blant annet applikasjonsstrategi og datasikkerhet kan vi kontinuerlig hjelpe våre kunder med å velge rett løsning ut fra spesifikke oppgaver og behov.

Bruksområder

  • System- og applikasjonsutvikling og arkitektur
  • Webutvikling og apper
  • Databaser, integrasjoner, ”Big Data”
  • Rådgivning om teknologi og plattform

Interessert, kontakt oss!

Flere tjenesteområder innen hverdag

“Hvorfor endre et 
vinnende konsept? Vi har
rett og slett vært fornøyde 
med leveransen og partnerskapet
med Nordlo”

Vil du komme i kontakt?

Vi elsker kundedialoger og utfordringer. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!