HjemTjenesterGjør hverdagen bedreService Desk

Servicedesk for rett IT-støtte

For at deres virksomhets IT skal fungere effektivt tilbyr Nordlo en kundenær supporthåndtering (SPOC) som kan ta hånd om hele deres IT-miljø.

En proaktiv og fleksibel Service Desk for deres behov

For at IT-miljøet skal fungere effektivt må dere som bedrift ha enkel og nær tilgang til dyktig IT-support som har full kontroll på nettopp deres IT. Derfor tilbyr vi kundenær support med korte svartider. Vi tilbyr også support ute hos dere ved behov. Når dere kontakter vår support, snakker dere direkte med våre lokale teknikere, uten dere må settes over til ulike avdelinger. Vi etterstreber alltid å løse problemet direkte ved den første samtalen.

Vi arbeider også proaktivt ved å analysere, presentere og utbedre gjentakende problemer og tilby potensielle forbedringer. I og med at dere får rask hjelp med alle IT-relaterte spørsmål, unngår dere vanlige flaskehalser som lett oppstår når noe i IT-miljøet svikter. Dessuten øker dere produktiviteten når alt som har med IT å gjøre, fungerer så bra som det kan. Et IT-miljø som fungerer som det skal, skaper større tilfredshet blant både de ansatte og kundene.

Bruksområder

  • Kundenær og proaktiv support
  • Kundeportal – gir oversikt over bedriftens IT-miljø.
  • SPOC (Singel point of contact)
  • Endringshåndtering (minor changes)

Interessert, kontakt oss!

Flere tjenesteområder innen hverdag

”Samarbeidet med Nordlo har vært preget av en åpen og konstruktiv dialog der Nordlos dedikerte medarbeidere bidrar med dyp kompetanse for å opprettholde og videreutvikle våre IT-tjenester. Derfor har det også vært naturlig å fortsette reisen og samarbeidet.”

- Simon Hellmuth, IT-sjef Greencarrier.

Vil du komme i kontakt?

Vi elsker kundedialoger og utfordringer. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!