Kom nærmere
Nordens nye
IT-partner

Nordisk nærvær, lokale røtter

For oss er digitalisering et menneskelig håndverk, der digitale løsninger forenkler og forbedrer menneskers arbeidsliv. Sammen kan vi skape bærekraftig vekst som gjør at din organisasjon står godt rustet for fremtiden, med kraft til å skape et bedre samfunn.

Vår reise startet egentlig allerede på 70-tallet som fire frittstående selskaper – Office IT-Partner, Dicom, Zetup og IT Total. I årenes løp har vi håndtert ulike bransjer og problemer, men alltid med mennesket i fokus. Det er nærheten til våre kunder som har vært nøkkelen til vår suksess hver for oss, og det er også den felles faktoren som senere førte oss sammen.

Vi finnes mange steder

Nordlo er et nytt kapittel i vår historie, og konsernet utgjør en sterk utfordrer innen IT-infrastruktur, skytjenester og digitalisering for bedrifter over hele Norden.

I dag er vi 600 medarbeidere fordelt på et 35-talls kontorer i både Norge og Sverige. Vi har en ambisjon om å vokse på det nordiske markedet, men alltid med en nærhet til de menneskene og organisasjonene vi jobber med.

Illustration of scandinavia

600 medarbeidere

Vi finnes på et 35-talls kontorer i Sverige og Norge og vokser stadig organisk og via nye oppkjøp.

36 lokale kontorer

Takket være våre mange kontorer og engasjerte medarbeidere kommer vi nær kundenes virksomheter.

1,3 milliarder

I dag omsetter Nordlo for 1,3 SEK milliarder og ambisjonen er å bli dobbelt så store innen tre år.

5 varemerker utgjør Nordlo

Tidligere svenske Zetup, Dicom, Office IT-partner, Netcomp og norske IT Total har blitt Nordlo.

Kom nærmere
digital harmoni
og innovasjon
som gjør en forskjell

I vår organisasjon finnes det en tydelig rød tråd som kan sammenfattes som nærhet. Vi ønsker å jobbe nær våre kunder og finnes nær dem, også de internasjonale. Vi vil agere lokalt, bygge nære relasjoner og forstå kundenes virksomheter på et dypt nivå. Dessuten arbeider vi hele tiden med å sette løsningene våre inn i en menneskelig kontekst – både i varemerke og tilbud – for å minske avstanden mellom teknologi og brukere. Det vi ønsker og stadig jobber for er å aldri være fornøyde, stadig forbedre, utfordre og forandre.

Se filmen om Nordlo Se våre tjenester

2018

På topp i kundetilfredshet

  • Topplassering i Radars årlige undersøkelse om kundetilfredshet
  • For sjuende år på rad
  • Kundenært samarbeid og langsiktige relasjoner gir varig gode resultater
  • En stor takk til våre fantastiske kunder!

Kundecase

Dra for å justere tidslinjen

Zetup 1986

I 1986 inngår Zetup i Semcon-konsernet, men grunnlaget for dagens Zetup legges først i 2001.

Dicom 1986

Dicom starter i 1986 og ekspanderer i takt med kundenes behov og ny tilgjengelig teknologi.

Office IT-Partner 1992

I 1992 omgjøres Esselte Office til en franchisekjede. I 1997 etableres Office IT-Partner og franchisekjeden blir en medlemskjede.

IT total 2004

I 2004 etableres IT Total AS som to år senere fusjonerer med Procon Electronics, et medlem i Mobildata-kjeden i Norge som gir selskapet markedets beste innkjøpsavtale.

FSN 2018

Den 28. juni 2018 kjøper investeringsselskapet FSN Capital opp Office IT-Partner, Zetup og Dicom. På begynnelsen av 2019 erverves ytterligere et selskap, norske IT Total.

Februar 2019

Den 1. februar tiltrer Fredrik Almén som ny konsernsjef. FSN Capital kjøper opp norske IT Total.

Mai 2018

Den 6. mai 2019 lanseres Nordlo, Nordens nye IT- og digitaliseringspartner.

Den 12. august 2019 ble IT-leverandøren Netcomp opprettet, og hadde virksomheten sin i Blekinge- og Kronobergsregionen.

Vi utvikler samfunnet gjennom å styrke organisasjoners konkurranseevne og bærekraft – både i hverdagen og i fremtiden.

Vårt bærekraftarbeid tar utgangspunkt i målsettingene i Agenda 2030. Dette er en systematisk arbeidsmåte, der vi ut fra innspill fra omverdenen, eierinteressenter, medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere fastslår hva som er de viktigste områdene å fokusere på for å oppnå kontinuerlig forbedring. Det er vel og bra med fine ord, men det er hva vi – hver og en av oss – gjør i vår hverdag og vårt felles engasjement som skaper endringer. Vi bygger kulturen vår utfra frihet og ansvar, hvor vi lever etter verdiene og visjonen vår: å utvikle samholdet ved å styrke konkurransekraften og bærekraften til nordiske organisasjoner.

Kunder
Vi etterstreber høyeste kundetilfredshet gjennom høy opplevd kundenytte, kvalitet og personlig nærhet. Vi arbeider rådgivende til beste for våre kunder, med langsiktige partnerskap, gode vilkår og en gjensidig tillit. Vår ambisjon er å støtte og veilede våre kunder slik at de skal kunne velge så bærekraftige alternativer som mulig. Hvis en forretningsavtale virker tvilsom ut fra et etisk perspektiv, er det ikke noe for oss.

Vi i Nordlo
Våre medarbeidere står for vår fremgang. For oss er det en selvfølge å etterstrebe høyeste medarbeidertilfredshet. Vi bygger kulturen vår på frihet og ansvar, der vi er engasjert i formålet, deler verdier, arbeider mot felles mål, kan påvirke og ha det hyggelig underveis. Vi holder en høy etisk standard, og det forventes at alle medarbeidere og alle i ledelsen følger de etiske retningslinjene våre (Code of Conduct). Ved å fremme mangfold får vi flere perspektiver og dermed også best mulige resultater. Å tiltrekke seg, beholde og utvikle talenter er en forutsetning og en suksessfaktor. Vi vokser og utvikler oss gjennom nye utfordringer i hverdagen og arbeider ut fra personlige utviklingsplaner.

Tjenester og samarbeidspartnere
Med vår evne til å utvikle produkter og finne innovative løsninger etterstreber vi alltid å kunne tilby og anvende tjenester og produkter med minst mulig miljøavtrykk. Høyeste energieffektivitet og 100 % fornybar strøm er en del av det.

Ved valg av samarbeidspartnere og leverandører legger vi vekt på sosiale og miljømessige standarder. Vi tar utgangspunkt i de etiske retningslinjene våre (Code of Conduct for Supply Chain) som omfatter menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter, barns rettigheter, miljøet og korrupsjon.

Sikkerhet og integritet
For kundene våre finnes det ikke rom for avbrudd i tjenestene, og de må kunne regne med at vi har kontroll på sikkerheten. Vi håndterer store mengder informasjon både for kundeoppdrag og vår egen virksomhet. Kundene våre og vi selv stoler på at vi håndterer sikkerhet og informasjonssikkerhet med største alvor og profesjonalitet. Derfor er dette naturligvis viktige spørsmål og noe vi arbeider med kontinuerlig. Vi skal håndtere informasjonssikkerhet slik at juridiske, etiske og virksomhetsmessige intensjoner opprettholdes. Vi skal også kunne støtte kundene våre i spørsmål om sikkerhet og informasjonssikkerhet.

Vårt engasjement i samfunnet og for miljøet
Vi vil bidra til å skape en endring mot bærekraft også utenfor virksomheten. Det gjør vi ved å engasjere oss på ulike måter i både mindre og større prosjekter lokalt, regionalt og konsernovergripende.

Hold deg oppdatert

Abonner på vårt nyhetsbrev

Du kan stole på oss

I Nordlo-gruppen har vi sertifiseringer i henhold til internasjonale ISO-standarder og sju år på rad har vi oppnådd en topplassering i Radars årlige undersøkelse om kundetilfredshet.

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO/IEC 27001:2017
  • ISO 45001:2018

Ønsker du å kontakte oss?

Vi elsker kundedialoger og utfordringer. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!