HjemBjörn Ivroth blir ny styreleder og Wiljar Nesse nytt styremedlem i Nordlo Group

Share on social media

Björn Ivroth blir ny styreleder og Wiljar Nesse nytt styremedlem i Nordlo Group

Björn Ivroth er utnevnt som ny styreleder for IT-selskapet Nordlo Group. Björn Ivroth har bakgrunn som konsernsjef i EVRY og CGI Sverige og har siden 2019 arbeidet som styreproff. Björn erstatter Lars Pettersson som har vært styreleder i Nordlo siden 2019. Videre er Wiljar Nesse utnevnt som nytt styremedlem. Wiljar er tidligere administrerende direktør i Digiplex AS, (nåværende Stack EMEA - Nordics) styremedlem i Advanzia Bank og har bakgrunn som EVP i Tietoevry og administrerende direktør i Manamind.

- Vi er veldig glade for at Björn Ivroth og Wiljar Nesse takket ja til tilbudet om å henholdsvis lede og inngå i styret i Nordlo Group. Begge har omfattende kunnskap om IT-sektoren og de utfordringene som Nordlos kunder står overfor, og har i tillegg vært med på å bygge opp førsteklasses IT-selskaper i løpet av karrieren. Jeg vil også rette en stor takk til Lars Pettersson for arbeidet han har lagt ned som styreleder de senere årene etter etableringen av Nordlo, sier Patrice Jabet, partner i FSN Capital Partners.

- Jeg er veldig glad for tilliten eierne har vist meg og muligheten til å lede styrearbeidet i Nordlo Group sammen med mine kompetente styrekollegaer. Nordlo har på kort tid utviklet en sterk bedriftskultur, et attraktivt kundetilbud og viser god lønnsom vekst. Vi er godt posisjonert for videre vekst og verdiskaping for små og mellomstore regionale bedrifter, kommunale og offentlige virksomheter og større nasjonale bedrifter i Sverige og Norge, sier Björn Ivroth.

Nordlo Group tilbyr IT- og digitaliseringstjenester på IT-markedet i Sverige og Norge. Kjernevirksomheten er håndtering av IT-tjenester for små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter i Norden, på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. I 2021 økte Nordlo nettoomsetningen med cirka 25 prosent sammenlignet med 2020, til drøyt 1,5 milliarder kroner1. Konsernet har 750 heltidsansatte fordelt på 41 kontor og en bred kundeportefølje på over 5000 kunder i Sverige og Norge.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte:
Björn Ivroth, styreleder Nordlo Group, +46 702 111 450, bjorn.ivroth@gmail.com
Patrice Jabet, partner i FSN Capital Partners, +46 708 178 970, pj@fsncapital.com

Regnskapene er foreløpige og ikke reviderte. Selskapet har gått over til IFRS for regnskapsåret 2021.

 

 

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare