HjemViktor Gustavsson

Viktor Gustavsson

Digital virksomhetsutvikler, Nordlo i Borås

«Nordlo har en veldig flat organisasjon der vi får mulighet til å tenke selv og ta egne beslutninger. Jeg synes også at det er en fremoverlent organisasjon som er åpen for nye ideer. Nettopp det verdsetter jeg virkelig»

Share on social media

Viktor Gustavsson

Fortell om din rolle i Nordlo og hva du jobber med
I Nordlo i Borås arbeider jeg som digital virksomhetsutvikler, noe som innebærer at jeg jobber mye med å effektivisere interne prosesser hos våre kunder. Det kan være i form av å automatisere prosesser eller å øke kunnskapen og forståelsen for et nytt verktøy eller en ny arbeidsmåte. Ved å lytte etter frustrasjon og stille spørsmål om hvilke tidstyver som finnes, forstår man ofte hva man bør fokusere på. Jeg elsker å hjelpe mennesker og bidra til at de kan jobbe enda mer effektivt på sine respektive arbeidsområder.

Jeg tror ikke at kunnskapsutveksling nødvendigvis må innebære at man treffes rent fysisk, man kan like gjerne lære av hverandre online gjennom pedagogisk innhold. Nettopp dette jobber jeg med å utvikle for våre kunder i dag og jeg kommer til å jobbe enda mer med det i fremtiden.

Hva har du gjort eller jobbet med tidligere?
Før jeg kom til Nordlo prøvde jeg flere ulike roller. Jeg har nok arbeidet mest med forretningsutvikling, men også mye med digital markedsføring og lederskap. Før det igjen studerte jeg Key Account-management på salgs- og markedshøyskolen i Göteborg.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?
Det er vanskelig å si hvordan en vanlig arbeidsdag ser ut fordi dagene mine er svært varierte. Jeg holder blant annet workshoper og utdanninger hos våre kunder, bygger automatiserte flyter og forenkler og effektiviserer dokumentbehandling.

Når jeg kommer ut til en kunde, prøver jeg alltid å bidra med et eksternt perspektiv og få kunden til å forstå verdien av de verktøyene de har og hvordan de kan bruke dem enda smartere for å effektivisere virksomheten. Ofte har de visse regler om at ting er på en bestemt måte og jeg forsøker da å utfordre dem i disse tankegangene. En vanlig arbeidsdag for meg er rett og slett en salig blanding av ulike interessante arbeidsoppgaver!

Hvordan er Nordlo som arbeidsplass?
Nordlo har en veldig flat organisasjon der vi får mulighet til å tenke selv og ta egne beslutninger. Jeg synes også at det er en fremoverlent organisasjon som er åpen for nye ideer. Nettopp det verdsetter jeg virkelig.

I Borås har vi ulike grupper som man frivillig kan melde seg inn i. Gruppene arbeider med ulike emner, f.eks. bedriftskultur, utdanning og IT-sikkerhet. Dette for at vi skal stå sterkere i spørsmål som hvordan vi skal ta ansvar, våre verdier på kontoret, hvordan vi beholder kunnskap i organisasjonen, osv. Det gjør at alle får mulighet til å være med å påvirke hvordan arbeidsplassen skal fungere, og det synes jeg er bra.

Vi gjør også en årlig reise sammen hvis vi når våre mål og dessuten har vi både kick-offer og after works. Flere på kontoret spiller også padel sammen på fritiden og jeg synes at vi har et veldig fint fellesskap!

Hva utfordrer deg i hverdagen hos Nordlo?
Visse kunder stirrer seg blinde på et verktøy som de tror skal revolusjonere hele bedriften. Utfordringen blir da å få dem til å forstå at det er mye mer som må endres. Jeg må skape en forståelse for at det også kreves en atferdsendring.

Hvis våre kunder kjøper konsulenttimer og lisenser til ulike verktøy og deretter ikke forstår at de selv må bidra til en endret arbeidsmåte, er det fare for at vi ikke lykkes med å skape en atferdsendring og tilføre ny kunnskap. Da kan det oppleves som om implementeringen ikke har gjort noen forskjell. Noe forenklet kan man beskrive det som at utfordringen er å få kundene til å forstå at de trenger hullet i veggen – ikke boremaskinen.

Hva er mest utviklende i Nordlo?
Det finnes mye kompetanse i organisasjonen som man kan dra nytte av og for min del er det veldig utviklende og inspirerende å lære mer. Jeg synes også at det er fint å føle drivet fra mine kolleger. Det gjør meg nysgjerrig og forsterker min vilje til å lære meg nye ting.

Hvilke råd vil du gi til noen som vil jobbe i Nordlo?
Jeg tror at Nordlo passer som arbeidsplass for den som er nysgjerrig, initiativrik og empatisk. Det finnes mye kompetanse og mange kunnskapsrike personer i organisasjonen, så du vil ha stor nytte av å ha empati og forståelse for andre.

Jeg opplever Nordlo som en verdibasert bedrift. Med det mener jeg at du må føle at du vil tilføre verdi til kundene og organisasjonen og ikke bare være interessert i å selge produkter.

Hvilke utfordringer ser du for bransjen i fremtiden?
Én utfordring for bransjen er at den i dag er veldig mannsdominert. Jeg tror at IT-bransjen tenger å få inn flere kvinner og personer med ulike bakgrunner for å skape større mangfold og få bredere kunnskap.