HjemDaniel Stööp

Daniel Stööp

Rådgiver, Nordlo i Gävle

«For meg står Nordlo for en veldig sunn kultur og et godt arbeidsmiljø. Dels når det gjelder synet på relasjonen med kundene og hva forretningsmessighet innebærer, dels hvordan vi tar hånd om våre medarbeidere og kolleger»

Share on social media

Daniel Stööp

Fortell om din rolle i Nordlo
Som rådgiver og kundeansvarlig er min rolle å hjelpe våre kunder og utvikle deres virksomheter. Det handler om å lytte og forstå deres behov for deretter å gjøre det om til løsninger som fører til en bedre hverdag for dem. For å finne de beste løsningene gjelder det å være løsningsorientert og kreativ.

Hva jobber du med?
Min viktigste oppgave er å ha kontakt med kundene, men jeg er også involvert i det meste knyttet til selve kundereisen i Nordlo og våre interne prosesser. På Gävlekontoret har vi en ganske flat organisasjon, noe som innebærer at vi medarbeidere har mye frihet og ansvar. Jeg synes at det skaper et interessant og utviklende arbeidsmiljø.

Det er særlig på to områder jeg hjelper våre kunder. Det første er å gjøre hverdagen så friksjonsfri som mulig i deres IT-miljø slik at de kan fokusere på kjernevirksomheten. Det andre området handler om å hjelpe til med å utvikle og effektivisere deres virksomhet ved hjelp av effektive og bærekraftige IT-løsninger. Målet med det er å skape størst mulig virksomhetsnytte for dem.

Hva har du gjort eller jobbet med tidligere?
Jeg har vært en del av Nordlo de seneste seks årene, men har jobbet i IT-bransjen i tolv år. En periode drev jeg også mitt eget firma. Min bakgrunn gjør at jeg har spisskompetanse på flere av Nordlos tjenesteområder, men for å kunne møte alle kunders behov gjelder det å ha bred kunnskap og forstå alle deler. Jeg verdsetter at det er enkelt å finne kompletterende kunnskap hos mine kolleger, både her på Gävlekontoret og på andre Nordlo-kontor.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?
Mine dager er veldig varierte, jeg kan trygt si at ingen dager er like. Som oftest håndterer jeg flere ulike saker samtidig. Jeg kan sitte med større, langsiktige kundeoppdrag samtidig som jeg håndterer kortvarige oppdrag som dukker opp i løpet av dagen. Noen dager er jeg på kontoret og andre dager er jeg ute hos kundene. Som sagt, arbeidet er veldig variert, men det er også noe jeg verdsetter.

Hvordan er Nordlo som arbeidsplass?
For meg står Nordlo for en veldig sunn kultur og et godt arbeidsmiljø. Dels når det gjelder synet på relasjonen med kundene og hva forretningsmessighet innebærer, dels hvordan vi tar hånd om våre medarbeidere og kolleger. Vi har et godt fellesskap og god samhørighet både lokalt og i hele konsernet og til sammen blir det en god blanding av den ”lille” og den ”store” bedriften.

Hva utfordrer deg i hverdagen hos Nordlo?
Min største utfordring er å få våre kunder til å bryte gamle mønstre, våge å tenke annerledes og nytt for at vi skal kunne hjelpe dem på beste måte.

Dessuten er IT-bransjen veldig endringsvillig, så man må være på tå hev hele tiden for å lære seg nye ting. Det vi lærte i går, kan være uaktuelt i morgen, så det er en fordel om man er nysgjerrig og åpen. I fremtiden tror jeg at sikkerhet kommer til å bli stadig viktigere og at kravene til driftssikkerhet og proaktivitet kommer til å øke i rask takt med den fortsatte digitaliseringen.

Hva er mest utviklende i Nordlo?
Det som utvikler meg, er primært våre kunder. Det er ikke nok bare å forstå IT, jeg må også forstå mine kunders virksomhet og behov for å kunne skape kreative løsninger som passer for dem. Det gjør at jeg lærer nye ting hver dag og jeg blir også flinkere til å finne skreddersydde løsninger.

Hvilke råd kan du gi til noen som vil jobbe i Nordlo?
Hvis du er interessert i å jobbe med en herlig gjeng i et utviklende miljø, synes jeg definitivt at du skal ta kontakt med oss!